Nyheter

Farlig ferd for farlig avfall

Bergmesteren, som planlegger nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand i Nesset kommune, har nylig hatt møte med Mørebenken på Stortinget. Stortings...

Kun utslippsfrie biler i Kristiansund kommune

Etter forslag fra De Grø...

Fossilfri E39

MDG Møre og Romsdal sier nei til Møreaksen, og ja til “fossilfri E39” i stedet for “fergefri E39”. Vi satser på moderne nullutslippsferger.

...

Intens valgkampsamling på Vestnes

16 motiverte MDG-ere i Møre og Romsdal ble strukturert, informert og enda mer motivert i løpet av  to dager med valgkampsamling på Vestnes 24. og 25 februar.
...

Sunndalsfjorden – offer for gigantisk søppelplass for spesialavfall?

Enorme mengder farlig spesialavfall kan bli lagret på Rausand i Nesset kommune. Nåværende lager på Langøya ved Holmestrand er snart fullt, og Rausand blir vurdert...

Saker Miljøpartiet har fått gjennomslag for i Kristiansund

Det er ingen tvil om at 2016 var et fruktbart år for oss. Med kun to representanter i bystyret har vi fått gjort mye godt politisk arbeid og helt klart utgjort en fo...

Flere målestasjoner i Ålesund

MDG Ålesund vil etablere tre nye målestasjoner for luftkvalitet i Ålesund. 

I dag er det to målestasjoner i...

Vi trenger både pisk og gulrot i miljødebatten

Mange grønne løsninger på globale klima- og miljøutfordringer vinkles ofte av reaksjonære politiske krefter som å gjøre livet surt for va...

Første møte i valgkampkomiteen

Valgkampkomiteen i MDG Møre og Romsdal hadde møte i Molde i dag.

Blant sakene de vil sette høyt på agendaen i valgkampen er grønn næringsutvikling og nye ...

Ansvaret ved ikkje å lytte

Lyttar klimaskeptikarane til vêrmeldingane? Kva gjer dei når meteorologane varslar vêr dei ikkje likar?

Av May Britt Haukås, 2. kandi...

Ti grønne tjenester for livet i havet

Sommeren 2013 drev en stor spermhval i land i Nederland. Det ble funnet 59 ulike plastobjekter på til sammen 17 kilo i magen på hvalen; tau og garn, plastposer og pl...

Et varmere og mer mangfoldig samfunn

Ved årskiftet er det mange av oss som reflekterer over fortid, status og framtid. Det er tid for å stoppe opp og tenke på om vi er på rett vei. Må vi gjøre noen ...

Salting gir mer skade enn nytte

Uansett hvor du drar i verden, kommer du over en ting som brukes av alle, hver eneste dag; Salt. Salt finner vi i sjøen, i mat og så videre.

Flyktningekrise hos oss?

Vi kjenner alle til korleis hundretusenvis, ja millionar, av menneske i Syria og Irak lir på grunn av krigføring. Mange lever under vilkår vi ikkje kan førestelle ...

Miljøpartiet De Grønne

Hvorfor vil Telenor ha meg til å kjøpe ny mobil årlig, når den jeg har fungerer helt fint?

«Bytt til ny mobil hvert år», oppfordrer Telenor oss. De har funnet opp en «ny» måte å kjøpe mobil ...

Maritime kloakkutslepp

Norske skip i norske farvatn skal følgje reglane for kloakkutslepp i kvar kommune. Med unntak av Oslofjorden betyr det i praksis at skip utan kloakkreinseanlegg dei f...

Lage Nøst topper stortingslista

På nominasjonsmøtet til MDG Møre og Romsdal rykte Lage Nøst fra Molde, Grønn Ungdoms 25-årige nasjonale talsperson, opp fra tredje til førsteplass.

May B...

Familien 2.0 – vi trenger en ny familiepolitikk

Vi trenger en ny familiepolitikk, som baserer seg på livskvalitet, mer tid til hverandre og mindre reklame- og kjøpepress.

...

Tungolje og svovelutslepp nord for Stad

Krava mot miljøskadelege utslepp frå cruiseskip og anna skipstrafikk må kraftig skjerpast. Vestnorsk Fjordlandskap står på verdsarvlista til UNESCO. Dette omfatta...

Listhaug burde stemme på De Grønne

Hvis Sylvi Listhaug er bekymret for innvandring, bør hun ta klima på alvor og stemme grønt.

Dette innlegget stod først på trykk i Sunnmør...