MDG sitt forslag om "å utrede påbud av rensing av flyveaske og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte" ble enstemmig vedtatt på Stortinget 27. februar 2018. Flygeaske er en av de store fraksjonene (130 000 tonn per år) med farlig uorganisk avfall som det er planlagt å lagre i fjellhaller i Raudsand, Nesset kommune, i fylket vårt. Det finnes 17 forbrenningsanlegg i Norge som må kvitte seg med flygeaske på en forsvarlig måte. Det utvikles nå teknologi som kan rense flygeaske. Dette kan være med på å redusere behovet for deponi, og dermed minke sjansene for at Raudsand blir valgt til giftlagring.

Vil du hjelpe oss å gjøre et godt Stortingsvalg i Møre og Romsdal?

Meld deg til ditt nærmeste lokallag