Fylkesstyret

Ingvild Espelid Wold, Leiar

Joakim Skaar, kasserar

Carl Johansen, Styremedlem

Gro Santi Johnsen, Styremedlem

Martin Hagen, Styremedlem

Rannveig Hana, Styremedlem

Hedda Aasen, GU Representant

Jan Håkon Vikane, Vara

Espen Fougli Vraalsen, Vara

May Britt Haukås, Vara

Kontakt: moreogromsdal@mdg.no