Fotocredit:

Rovdyr, lærere og penger – dette skjedde i januar!

Rovdyr, lærere og penger – det politiske året har startet med et bang!

31. januar 2024

Hva vil vi med skolen?

Skolepolitikk er en av politikkområdene som jeg virkelig brenner for og som jeg bruker mye tid på. Og nettopp skolesaker har det vært mye av i januar.

Fylkeskommunen har laget veileder og retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Selv om initiativet er bra, er det de har kommet med nå for slapt. Både retningslinjene og veilederen fra fylkeskommunen svarer i liten grad på de konkrete bekymringene mange lærere har, blant annet over mengden KI-genererte tekster fra elevene. Dette fikk jeg kommentert i denne saken hos Møre-Nytt.

På møtet i fylkesutvalget ble det også diskusjon om skolepolitikk. Til våren skal det nemlig forhandles lønn, og nå skulle fylkeskommunen levere sine innspill. MDG foreslo å prioritere økt lønn til lærere (som en av flere prioriteringer) i vårens lønnsoppgjør. Det ble nedstemt av Høyre, FrP, KrF og Venstre.

Det mest alvorlige er imidlertid den økonomiske situasjonen i skolene.

Dobbeltspill om budsjett

Nå kuttes det voldsomt i de videregående skolene i fylket. Det rapporteres om konsekvenser som vikarstopp, innkjøpsstopp, kutt i kantinetjenesten, kutt i skolebibliotekene, færre lærere og sammenslåing av klasser. Alt er konsekvenser som rammer elevene direkte.

Posisjonen i fylket er ansvarlig for dette. Der er FrP største parti. Likevel later de som at de verken har ansvaret eller mulighet til å gjøre noe med dette. Det har jeg kommentert i dette innlegget hos Romsdals Budstikke.

I vårt budsjettforslag til vi fremmet til budsjettbehandlingen i desember, styrket vi skolene. Jeg har skrevet mer om budsjettforslaget her.

Skal vi ha rovdyr?

En annen sak som har vært mye diskutert i det siste, er rovdyr. Konflikten står om at rovdyrene tar beitedyr. Senterpartiet krever at flere rovdyr skal skytes. Jeg mener det er en dårlig løsning.

Skal vi ha rovdyr i Norge, så kan ikke løsningen på denne konflikten alltid være å skyte flere dyr. Samtidig kan vi ikke leve med store tap av beitedyr. Derfor må vi se etter bedre løsninger. For eksempel har forvaltningsområdet blitt stadig mindre de siste årene. Da blir det økt press på de gjenværende områdene og det er ikke rart konfliktnivået øker. Hva kan vi gjøre med det?

Jeg har kommentert dette i denne saken hos NRK.

I fylkestinget har jeg strukket ut en hånd til de andre partiene for å se om vi kan finne kompromisser og løsninger. Det har det ikke vært interesse for, så jeg tror dessverre skyttergravskrigen om denne saken vil fortsette.

Det finnes mange grønne

Gjengen på folkevalgsamling.

En litt hyggeligere sak, er at vi er mange fra Møre og Romsdal som har vært samlet til nasjonal folkevalgsamling i MDG.

Slike samlinger er gull for engasjementet. I tillegg får vi faglig påfyll og mange nye ideer som vi tar oss med tilbake til fylkesting og kommunestyrer.

Og det er når man samles slik, ser man virkelig hvor mange grønne folkevalgte det er. Vi er mange som kjemper for mennesker og miljø!

Grønn hilsen
Jonas Maas Nilsen
Gruppeleder på fylkestinget – Møre og Romsdal MDG