Fotocredit:

Ja til bevaring av natur for en levelig fremtid

Uttalelse vedtatt på Møre og Romsdal MDG sitt årsmøte 3. mars 2024.

4. mars 2024

Naturen i Norge bygges ned hver dag. Kommunene gir tillatelser for bygging i strandsoner, utvidelser av bedrifter som legger betong på fjøra, og bygging av hus i viktig skog. Verst er kanskje de tusenvis av hyttene, gjerne med uthus og garasje, som bygges og skal bygges i skog, ved sjø og på fjellet. 

Norge har lite villmark igjen,kun 11,5 % av totale landområder på fastlandet. Myra er trua i hele landet og menneskelig aktivitet preger naturen. 

Vi i MDG Møre og Romsdal ønsker strengere vern om natur lokalt. 

Dersom nedbyggingen av naturen ikke stoppes, vil vi om noen år miste verdifull grunnlag for menneskelig aktivitet og vi vil miste dyr og fugler. Barna og barnebarna våre vil måtte leve i en verden som er mer grå og mindre grønn og uten ville dyr i lokalområdene våre. 

MDG Møre og Romsdal ønsker ikke at store vegprosjekter skal få plassen til verdifull natur. 

Vi ønsker ikke en ferjefri E39, med brede nye motorveier i tillegg til våre veger i dag. 

MDG Møre og Romsdal ønsker oss tydeligere naturvern og strengere regler. Vi ønsker at det skal bli mindre mulighet for dispensasjoner fra lovene.