Et bilde av Jonas Nilsen
Fotocredit:

Dette skjedde i juni

Sommer og i det fjerne kan man skimte sommerferien. Men først: Ei oppdatering!

25. juni 2023

En måned i naturens tegn

Juni har virkelig stått i naturens tegn og mange av sakene vi har jobbet med denne måneden har på ulike måter handlet om naturen. Et bilde av Jonas Nilsen. På Bildet står teksten "Nei til oppdrett i Sulafjorden."

Det startet med at jeg kommenterte planene om oppdrett i Sulafjorden. Dette er en fjord som i dag er oppdrettsfri. Med de enorme problemene oppdrettsindustrien har, mener jeg at det rett og slett er galskap å åpne nye områder.

At oppdrettsindustrien ikke er bærekraftig, kan vi se på industriens påvirkning på omgivelsene. Én eneste oppdrettsmerd med 3100 tonn laks slipper ut ca. 1500 tonn (ja, tonn!) avføring og slam per år. Mowi (oppdrettsselskapet) har selv sagt at de ser for seg utslipp på omtrent 7000 tonn i året fra anleggene de planlegger i Sulafjorden.

Debattinnlegget som jeg skrev om dette, kan du lese her.

Kan man bare avvise vern av natur?

Denne måneden var det også fylkestingsmøte. Til dette møte hadde vi levert inn to saker.

Gjennom Naturavtalen har Norge forpliktet seg til å verne 30 % av naturen. Vi i MDG mener Møre og Romsdal også bør bidra til at Norge når dette målet. Derfor fremmet vi en sak til fylkestinget om vern av naturen i fylket.

Da saken skulle behandles, avviste fylkesordføreren (Arbeiderpartiet) å behandle den. Begrunnelsen var at det ikke var nødvendig å behandle en slik sak. Dermed ble det verken behandling eller debatt.

For hundre år siden var halvparten av Norges fastlandsareal villmarkspreget. I dag er dette redusert til ca. 11 %. Også i Møre og Romsdal er andelen inngrepsfri natur kraftig redusert. I perioden 1988 til 2018 ble den inngrepsfrie naturen i fylket vårt redusert med 500 km2.

Dette er noe vi gjerne skulle diskutert i fylkestinget, men som vi altså ikke fikk mulighet til.

Møreaksen – også avvist

Den andre saken vi hadde fremmet, handlet om Møreaksen og at vi ønsker denne tatt ut av NTP. Også denne saken ble avvist av fylkesordføreren (Arbeiderpartiet).

Faksimile fra Tidens Krav.

Dermed var begge sakene vi hadde fremmet, avvist.

Dette er formelt sett innenfor hva fylkesordføreren har lov til, men jeg mener det er en uheldig maktbruk, en knebling av debatten og uttrykk for en maktarroganse som er usunn for det politiske arbeidet.

Vi gir oss imidlertid ikke, og dette kommer ikke til å være siste gang vi tar opp verken Møreaksen eller behovet for å ta vare på naturen.

God sommer

Da er sommeren her. Jeg håper du får en fin ferie, nyter det gode været som vi forhåpentligvis får og spiser is.

Da gjenstår det bare å si: God sommer!

Grønn hilsen
Jonas Maas Nilsen
Førstekandidat Møre og Romsdal MDG