Hils på våre toppkandidater til fylkestingsvalget

Dette er våre toppkandidater til fylkestingsvalget.

25. november 2022

På førsteplass er Jonas Nilsen (Ålesund), på andreplass Gro Santi Johnsen (Kristiansund) og på tredjeplass Bente Foseide (Molde).

Jonas Nilsen

– Det er stort å få en slik tillit fra partiet. Som førstekandidat får jeg lede et lag som er fullt av engasjement og energi. Det er virkelig motiverende, og jeg gleder meg allerede til valgkampen, sier Nilsen.

Jonas Nilsen, 1. kandidat til fylkesvalget

Han har lang erfaring fra politikken og sitter blant annet sentralstyret til MDG, men selv trekker han frem sin arbeidserfaring som viktig.

– Jeg har blant annet jobbet som turistguide, resepsjonist, lærer og fengselsbetjent. Dette er erfaringer som gjør at jeg har opplevd ulike sider ved samfunnet. Det er langt fra amerikanske turister til dem som sitter bak murene, men felles er at de har lært meg noe og gitt meg nye perspektiver.

Erfaring med å møte folk og lytte, vil Nilsen ta med seg inn i politikken.

– Jeg mener at politikerne ikke skal være frakoblet folk sine liv, men være tett på folks liv. Da må lytte. Vi må ta tak i de sakene som har betydning for folk og som kan gjøre folks liv bedre.

Nilsen trekker frem en rekke saker som viktige i den kommende valgkampen.

– For meg er naturligvis saker knyttet til miljø og natur viktige, men jeg er også opptatt av hvordan vi kan hindre at folk faller utenfor. I tillegg ønsker jeg et tett samarbeid med næringslivet og at politikerne skal bidra til å legge til rette for næringslivet.

Gro Santi Johnsen

Gro Santi Johnsen står på andreplass. Hun har lang erfaring fra politisk arbeid og sitter i bystyret i Kristiansund denne perioden. Nå ønsker hun å ta i bruk denne erfaringen på fylkestinget.

– Jeg er veldig glad for å være valgt og er virkelig motivert til å gjøre en innsats for mennesker og miljø, sier Johnsen.

Gro Santi Johnsen, 2. kandidat til fylkesvalget

Når Johnsen skal trekke frem sine hjertesaker, er det de nære tingene hun legger vekt på.

– Vi må gjøre Møre og Romsdal til et enda mer attraktivt fylke. Da trenger vi gode nabolag, med lokale arbeidsplasser, skoler og kulturtilbud. Vi trenger kollektivtilbud som er tilpasset brukerne. Og nærnaturen må bevares.

I tillegg vil sette fokus på skolepolitikken.

– Fylkeskommunen har ansvar for mye som er viktig for folk. Jeg brenner spesielt for skolen og ønsker at vi får et skoletilbud i videregående skole som er tilpasset elevenes ønsker og næringslivets behov. I tillegg trenger vi et mangfold av yrker inn i skolen, slik at lærere får tid til å gjøre det de kan best – å undervise