Turisme

21. mars 2019

Møre og Romsdal må arbeide for lavere klimaavtrykk, grønn innovasjon og høyere grad av lokal verdiskaping i reiselivet. ​Fylkeskommunale satsinger må ta innover seg, og diskutere hvilke turistprodukter vi markedsfører, og hvilke konsekvenser dette har for lokalsamfunnene.

Turisme er en viktig næring i vårt fylke. Videre utvikling forutsetter at næringen tar hensyn til bærekraftig bruk av naturen, en helhetlig forvaltning som ivaretar lokalsamfunnene sine behov for arbeidsplasser og sameksistens med eksisterende, tradisjonelle næringer. Vi ønsker ikke flere
rene turistdestinasjoner som Geiranger og går imot bygging av flere cruisekaier og anløp i fjordene.

Fylket vårt har fantastiske muligheter for sykkelturer, fotturer, toppturer, padling, fisking, museumsvandring, by- og bygdevandring. Det er slike former for turisme som bør danne grunnlaget for fremtidens turistnæring.

Vi ønsker at turistene som kommer til Møre og Romsdal skal møte ren natur. Vi vil formidle til de besøkende i fylket vårt at vi vi som bor her verdsetter dette. MDG ønsker å utrede turistskatt som finansieringsmodell for sanitæranlegg, renovasjon og andre tilretteleggingstiltak for turismen i fylket.

Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal vil:

● etablere et godt skiltet og sammenhengende nettverk for ferdsel med sykkel gjennom  fylket

● stimulere til flere overnattingssteder langs gjennomfartsårene for sykkelturister

● støtte til små reiselivsaktører som satser på bærekraftig opplevelsesturisme

● sørge for gode sanitærløsninger på høyt trafikkerte steder

● ha god turistinformasjon om allemannsretten og renovasjonsløsninger

● gjøre informasjon om regler for jakt, fiske og sanking lettere tilgjengelig

● redusere, ikke øke antallet cruiseanløp i fylket

● stoppe etableringen av flere cruisehavner i fjordene i Møre og Romsdal

● kreve landstrøm til eksisterende cruisehavner

● verne og pleie kulturlandskap av stor verdi for turismen ved å subsidiere drift