Vi trenger både pisk og gulrot i miljødebatten

Fotocredit: Olafoto: Lage på kaia i Molde

Mange grønne løsninger på globale klima- og miljøutfordringer vinkles ofte av reaksjonære politiske krefter som å gjøre livet surt for vanlige folk  eller tvang. En mer presis beskrivelse, egnet i nyttårsforsettsesongen, er å se på politisk vedtatte begrensninger av visse friheter som en gjensidig lovnad vi gir hverandre om å hjelpe hverandre å ta oss sammen.

18. januar 2017

En ny studie fra Virke Reise viser at miljøhensyn har veldig lite å si for folk når de bestiller ferie. 72 prosent svarer at miljø i liten grad spiller inn. Pris er det avgjørende for de fleste. Å skru opp prisen på det som skader oss alle, som forurensende flyreiser, er altså helt nødvendig. Samtidig må vi gjøre alternativene, som tog, bedre og rimeligere. Pisk og gulrot.

Mennesker er flokkdyr. Alle våre såkalt frie valg om hvordan vi lever livene våre er betydelig formet av våre omgivelser og sosiale relasjoner og de institusjonelle rammene vi lever innenfor, samt av kommersielle krefter. Når ingen andre i flokken prioriterer miljø foran alt annet, er det vanskelig å klandre individene som heller ikke gjør det. Systemet er rigget for miljøskadelige valg.

Å ikke tenke miljø er ofte billigst og enklest. Dette vet vi, så la oss gjøre noe med det: Vi kan vedta avgifter og lover som begrenser skadelig forbruk, samtidig som vi kanaliserer samfunnets ressurser ut av skatteparadiser og inn i gode, grønne alternativer, slik at det blir lettere for folk å leve gode liv uten å tynges ned av det moralske ansvaret som følger av å nedprioritere miljø.

Alle er enige om at vi må slutte å ødelegge planeten for oss selv. Når politikere bruker pisken i kombinasjon med gulrot, gjør vi det lettest mulig å velge grønt fortest mulig. Den beste kuren mot dårlig samvittighet på miljøet og framtidens vegne, er å stemme på et parti som faktisk vil gjøre miljøvalgene lette å ta – også ved å systematisk gjøre miljøfiendtlige valg mindre aktuelle.

Du skal ikke trenge å bry deg om klima når du velger ferie – systemet skal bry seg for deg.

- Du skal ikke trenge å bry deg om klima når du velger ferie - systemet skal bry seg for deg.