Vanvittig pengebruk i Møre og Romsdal

Nyhamna

Frykt for kraftmangel og langvarige høye priser i Midt-Norge gjorde at Statnett i 2009 bygget reservegasskraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna, hver med en kapasitet på 150 MW. Den samlede prislappen ble ifølge Statnett 2,1 milliarder kroner. Kraftverkene har ikke sørget for en eneste kilowattime, og kommer trolig aldri til å gjøre det. Les om saken i Teknisk Ukeblad.

Statnett er nå i gang med en konseptvalgutredning for å bedre forsyningssikkerheten for gassprosesseringsanlegget på Nyhamna. Da er ett av alternativene å bygge enda en linje til Nyhamna, slik at anlegget får tosidig forsyning.

MDG i Møre og Romsdal mener at den nye linja til Nyhamna ikke må bygges. Dette er en ny panikkhandling fra Statnett, som i 2009. Også denne gangen er løsningen å satse på energieffektivisering og støtte til utbygging av solenergi og vindturbiner. Dette må på plass uansett, og vil øke forsyningssikkerheten og energiberedskapen i fylket vårt.