Økologisk utstillingsvindu

Stor oppslutning i Tingvoll og Kristiansund

Det var stor oppslutning rundt folkemøtene med nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, på Tingvoll og i Kristiansund den 10. november.
Hansson 600
Hansson mener Tingvoll er et økologisk utstillingsvindu for andre kommuner i deres arbeid med å finne gode løsninger i overgangen til et bærekraftig samfunn.

Mandag besøkte Rasmus Hansson både Bioforsk på Tingvoll og Kaffebrenneriet i Kristiansund. Møtene var arrangert av Miljøpartiet De Grønne Nordmøre, og totalt var omlag 70 oppmøtte tilstede, hvorav i underkant av 30 på Tingvoll og over 40 i Kristiansund. På Tingvoll ble stortingsrepresentanten vist rundt på området før han holdt innlegg om Miljøpartiet De Grønnes landbrukspolitikk på et åpent møte på Bioforsk. Han understreket viktigheten av å utvikle gode ordninger og mekanismer slik at landbruket blir drevet mer i tråd med økologisk bærekraft, at vi fikk økt selvforsyningsgrad og at det skal være mer lønnsomt for bøndene.

Deretter fikk man høre innlegg fra Dr Sissel Hansen, Norges fremste ekspert på utslipp av klimagasser fra landbruket. Hun fortalte om sitt forskningsprosjekt der hun hadde sammenlignet økologiske melkeproduksjonsbruk med konvensjonelle. Samlet sett kommer økologiske bruk best ut på miljøparameterne.

Dr. Anne-Kristin Løes holdt deretter et foredrag med temaet «Kunne vi dekket hele Norges befolkning sitt matbehov om alt av dagens landbruksareal i stedet ble brukt til økologisk matproduksjon?» Svaret var ja, men at vi samtidig måtte lagt om kostholdet slik at vi blant annet spiste mer frukt og grønt og mindre kjøtt. Fordelen er at et slikt kosthold ville vært mer i tråd med ernæringsfysiologiske anbefalinger og således fremmet folkehelsen i tillegg til å redusere utslipp fra matproduksjonen.

Til slutt holdt rådmannen i Tingvoll, Olaug Haugen, et engasjert innlegg om Økokommunen Tingvoll, og hvordan man over lengre tid hadde jobbet med å fremme bærekraftige løsninger i forvaltningen.

Rasmus Hansson uttrykte begeistring og uttalte at Tingvoll måtte være en av de aller beste kommunene i landet når det gjaldt å legge økologisk bærekraftstekning til grunn for den kommunale forvaltningen.

Asle André Orseth

Leder for Miljøpartiet De Grønne Nordmøre