Stem smart! – Stem smått!

Ikke kast bort stemmen din på et stort parti i dette valget! En stemme som kan vippe et lite parti over sperregrensa har langt større politisk og strategisk effekt enn en stemme til et stort parti.

Minst fem partier er i nærheten av sperregrensa: SV, KrF, Rødt, Venstre-og Miljøpartiet De Grønne. Hvilke av disse partiene som bryter den «magiske» grensa på fire prosent, avgjør hvem som blir Norges neste statsminister.

14. juli 2017

Hvilket «småparti» du stemmer på, vil avgjøre hva slags politikk Jonas eller Erna vil føre. Hvis du ønsker en annen politikk enn i dag, er det lureste du kan gjøre altså å stemme på et lite parti. Man kan diskutere hvor fornuftig sperregrensa er, når opptil 20 prosent av velgermassen risikerer å gå nærmest uten representasjon etter valget, slik noen målinger viser.

Men slik trenger det ikke gå. Denne høsten har du et klart valg: Du kan bruke stemmen din til å gi et parti du virkelig tror på åtte-ni ganger større representasjon, eller du kan bruke den til å gi et ekstra mandat til et kjedelig kompromissparti uten vilje til å endre norsk politikk.

Hvis du for eksempel er enig i at klima og miljø er vår tids viktigste sak, kan du stemme på De Grønne. Meningsmålingene viser at vi kan bryte sperregrensa, og mangedoble størrelsen på stortingsgruppa vår. Da kan vi også kanskje få et grønt mandat fra Møre og Romsdal! Det vil ikke bare være historisk, men også tvinge enhver statsministerkandidat til å ta bedre vare på livsgrunnlaget og framtidige generasjoner. Din stemme kan bidra!

Altså: kast for all del ikke bort stemmen på et stort parti. Stem smart, stem smått (og grønt)!

Lage Nøst. 1. kandidat MDG Møre og Romsdal

- kast for all del ikke bort stemmen på et stort parti. Stem smart, stem smått (og grønt)!