Stad skipstunnel må realiseres

Av Thorleif George Kristiansen, styremedlem i Møre og Romsdal MDG.

Stad skipstunnel. Bilde fra brosjyre.

Bilde fra brosjyre. Innløpet fra Moldefjorden.

Stad skipstunnel blir svært viktig i arbeidet med ei trygg kystlei for folk og gods.

Det er i dag for mye gods på veiene. Dette kan bli frakta på conteinerskip langs kysten. Et stort containerskip kan erstatte 150 trailerlass og redusere utslipp med 90%. Containerskip med egne kraner kan benytte mange havner som er uten kraner.

Hurtigbåt mellom Trondheim og Stavanger kan bli en realitet når tunnelen står klar. Innen den tid vil hurtigbåter bli mye mer miljøvennlige enn i dag. Det jobbes nå mye med nye drivstofftyper og batteridrevne båtmotorer.

Det er ute på kysten vår de store bedriftene ligger, på begge sider av Stad. Stad skipstunnel vil gi et stort løft til fraflyttingskommunene Selje og Vanylven.
MDG Møre og Romsdal er fornøyd med at regjeringen øremerker 20 millioner kroner i planleggingsmidler til Kystverket og reguleringsplan for Stad skipstunnel i statsbudsjettet for 2015.

MDG Møre og Romsdal støtter arbeidet til http://www.skipstunnel.no/.”