Sammen for en bærekraftig framtid

ÅLESUND
AV:
Knut Ivar Bjørlykhaug, lokallagsleder MDG Ålesund
Une A. Bastholm, førstevara for MDG på Stortinget

 

Grønn politikk gir muligheter for innovasjon

Onsdag 11. mars kunne vi lese i Sunnmørsposten om føringer for framtida, der Bjørlykhaug (MDG Ålesund) og ordførerkandidatene Tvedt (H) og Vinje (Ap) uttaler seg om nødvendigheten av en grønn omstilling av norsk økonomi.

Dessverre kom Tvedt (H) i fare for å servere feilaktige påstander om De Grønnes politikk, der han blant annet hevder at vi ønsker, sitat; ”å trekke pluggen ut fra oljesektoren over natta”. Dette er ikke riktig, og viser nok at Tvedt har til gode å sette seg inn i grepene som må til, dersom hans egen regjering skal kunne gjennomføre det grønne skiftet, – som også de nå snakker om må til.

De Grønne foreslår å gradvis redusere utvinningstempoet ved å stanse nye letinger på norsk sokkel, også i de sårbare områdene i Nord. Dette er den mest skånsomme og ansvarlige måten å fase ut en industri på – å unnlate nye, dyre investeringer.

Vi vil ha oljearbeiderne inn i en ny grønn sektor, og flytter derfor 800 millioner innovasjonskroner i vårt alternative statsbudsjett fra olje og gass til lokal, framtidsrettet forskning og utvikling. De gode hodene som nå er i oljenæringen kan bidra til å tenke ut morgendagens løsninger, men det er politikernes oppgave å legge til rette for det.

De Grønne vil også etablere regionale sentre for entreprenørskap og innovasjon, der entreprenører, annet næringsliv, læresteder, og aktuelle offentlige instanser samarbeider om å skape vekst i sosialt og grønt entreprenørskap fra grasrota. Dette får vi til i Møre og Romsdal med den enorme kunnskapsbasen vi har.

Grønn økonomi

Utgangspunktet for De Grønnes framvekst er erkjennelsen av at økosystemet har en tålegrense som er under press av et stadig økende forbruk i vår del av verden. Dette kan delvis kompenseres med teknologiske framskritt, som Tvedt håper. Men selv i en perfekt kretsløpsøkonomi basert på gjenbruk og fornybar energi, kan ikke den økonomiske veksten fortsette evig uten konsekvenser. Ikke minst vil det beslaglegge stadig større arealer – en viktig årsak allerede til vår tids massive tap av artsmangfold. Grønn politikk har derfor som mål å endre økonomiens innhold og oppheve veksttvangen.

Å endre innholdet i økonomien krever i hovedsak to ting:
1) Å knytte kretsløpene sammen ved hjelp av resirkulering av ressursene, og
2) fase ut fossile energikilder.

I tillegg er det nødvendig å skifte fokus fra å søke stadig mer kunnskap om olja, til å søke kunnskap om andre naturressurser som kan bli framtidens industrieventyr. Tvedts parti imponerer ikke nevneverdig i noen av delene. Tvert i mot skyver partiet Høyre markedslogikken foran seg i rikspolitikken, og snakker om det grønne skiftet uten å prioritere de politiske virkemidlene. Vi håper Tvedt her i Ålesund representerer en annen og ny stemme i Høyre.

Medmenneskelighet og miljø i sentrum

Selv om De Grønne er mest kjent som nykommere på Stortinget siden 2013, er vi mest erfarne i lokalpolitikken. Vi er representert i alle de store byene i Norge med minst én representant. I flere kommuner har vi sittet i over 20 år allerede, og her har vi vært garantisten for levende bysentra, for bevaring av matjord, for levende kulturtilbud, variert og trygg omsorg og for et inkluderende og mangfoldig samfunn. Vi har innført god klimastyring i store kommuner som Trondheim, og vi har lært å samarbeide godt med alle partier i det politiske landskapet. Det vil vi gjøre også i Ålesund, og vi inviterer Tvedt til en konstruktiv dialog framover om en grønnere framtid for Ålesund.

Se også: Politikere må tørre å være ærlige, av Knut Ivar Bjørlykhaug