Salting gir mer skade enn nytte

Uansett hvor du drar i verden, kommer du over en ting som brukes av alle, hver eneste dag; Salt. Salt finner vi i sjøen, i mat og så videre.

Men så kommer det merkelige punktet: Enkelte land bruker det på veiene. Og vi i Norge bruker det ikke bare i ny og ne – vi bruker det i enorme mengder. I tonn. Mange tonn. 368.000 tonn, for å være mer nøyaktig.

3. januar 2017

Fordelen med saltbruken, er at vi får bare veier året rundt. Men; Ulempene er for mange. Det som får flest folk til å rive seg i håret er nok alle rustskadene kjøretøy får av saltbruken. Hardest går det utover det systemet som alle nyere sikkerhetssystemer er koblet opp mot, nemlig bremseanlegget. Også naturen får gjennomgå av den hensynsløse bruken.

I 2014 ble det rapportert inn 622.000 feil på bremseanlegget på EU-kontrollene som ble utført gjennom året. En svensk undersøkelse avdekte at det per bil ble utrettet skader for 5.000 kroner, hver vinter. Den undersøkelsen ble utført i et land som bruker mindre salt enn oss.

Andre ulemper som er en direkte følge av saltingen er rustskader på karosseri og understell, dårlig sikt i form av klin på frontrute og tilsmussete lykteglass, redusert egenskaper i vinterdekkene som følge av at salt skader friksjonsevnen, og steinsprut som gir knuste ruter og skadet lakk.

Saltingen gir også et økende problem i forhold til drikkevann og innsjøer. Det gjelder både fra brønner og fra vannverk. Det største problemet i innsjøene er at saltkonsentrasjonen i vannet blir så høy, at vannet blir for tungt. Konsekvensen er da at det ikke vil oppnås full sirkulasjon, og dette hindrer oksygentilførsel til dypeste delen av vannet. Dette har gått hardt på biologien i innsjøer og vann, og i 2014 fikk Klima- og miljødirektoratet medhold i at salting brøt forurensingsloven.

Hvorfor brukes salt når det har så mange negative virkninger? Svaret er at det er billig. Men det er viktig at man ikke blir blendet av pris, men heller setter fokus på det totale bildet. For å få bukt på dette problemet kan man bruke børstemaskiner, utvide bruken av plog og konvensjonelle metoder som å strø grus.

Veiene kommer ikke til å være bar året rundt med slike metoder, salting kan være nødvendig på de absolutt verste dagene. Men så er det slik at det aldri har vært en menneskerett å kjøre på bar vei året rundt, salting gir en falsk trygghet.

Realiteten i dag er at veien for det meste er bar, og på grunn av dette kjører mange i 80-100 km/t året rundt. Så fort der er litt is i en sving, som gjerne oppstår uventet på bar vei, så er det rett i grøfta. Fart dreper, og det gjør også illusjonen om at det er bar og fin vei landet over om vinteren. Å ta det litt mer med ro har aldri skadet noen.

Av Martin Andreas Hagen, Grønn Ungdom