Saker Miljøpartiet har fått gjennomslag for i Kristiansund

Det er ingen tvil om at 2016 var et fruktbart år for oss. Med kun to representanter i bystyret har vi fått gjort mye godt politisk arbeid og helt klart utgjort en forskjell i Kristiansund. Vi kommer til å fortsette med dette også i 2017, nemlig å jobbe for de sakene som vi gikk til valg på.

5. februar 2017

Miljøpartiet De Grønne Kristiansund avholdt lørdag den 28. januar årsmøte på Dødeladen kafé. Her så vi tilbake på 2016, vårt første hele år i bystyret i Kristiansund, samtidig som vi så framover mot 2017.

Saker Miljøpartiet har fått gjennomslag for:

Sykkelveier: Prosjekt sykkelby har stått høyt på agendaen. Det første året MDG kom i bystyret fikk vi satt av 300.000 kroner som skulle gå uavkortet til utbedring av sykkelveier. Ved budsjettforhandlingene i høst fikk vi tidoblet dette beløpet til 3 millioner kroner for 2017. Hovedutvalget for miljø og tekniske tjenester har satt ned en egen arbeidsgruppe og det skal ansettes en egen prosjektkoordinator i 100-prosentstilling.

Sundbåt: MDG har fra dag én vært sundbåtens forkjempere og har nå fått økt bevilgingene betraktelig. Gratis sundbåt på lørdager er første steg på veien til gratis sundbåt hele uken. Her så vi en dobling av passasjertall allerede etter første helg og det ligger nå på sommer-nivå.

Hagelin: Ved flytting av avfallshåndtering på Hagelin så fikk MDG gjennomslag for at det skal flyttes til et allerede etablert område, som ikke krever store inngrep i naturen.

Kunstgressbaner: Fikk gjennomslag for å bytte eksisterende masse (granulat) på kunstgressmattene med miljøvennlig masse.

Andre saker vi har gjort oss bemerket med i 2016 er blant annet at etablering av landstrøm for offshore- og cruisebåter går alt for tregt. Byutvikling gjennom flytting av Høgskolesenteret fra Løkkemyra til Sentrum og å gjøre Devoldholmen til en mykere og mer attraktiv bydel.

Vi stemte for bevaring av dagens skolestruktur, og vi har hatt interpellasjon i bystyret om ansettelse av ny næringsrådgiver med vekt på tilrettelegging for næringsvekst innen marine næringer og fornybar energi. Vi var også det eneste partiet som var imot utbyggingen av Futura.

Hovedsakene vi skal jobbe videre med i 2017:

Næringsutvikling: Det blir bare tydeligere og tydeligere at Kristiansund trenger flere ben å stå på. En presset oljenæring gir negative utslag i form av stadig økende arbeidsledighet. Det haster å omstille byen og ta i bruk eksisterende kompetanse til å skape et mer mangfoldig næringsliv. Vi fortsetter å jobbe for at kommunen skal engasjere en næringsrådgiver med vekt på tilrettelegging for etablering og vekst av marine næringer og fornybar energi.

Sosial politikk og byutvikling: Sentrumsutvikling står sentralt hos Miljøpartiet Kristiansund, da vi ønsker at sentrum igjen skal være det foretrukne handelsstedet for folk flest. En by uten et levende bysentrum er kun bygninger, og det er menneskene som bruker byen som gir byen liv. Vi ønsker derfor å legge til rette for næring, skoler, boliger og andre kvaliteter som gjør at folk ønsker å dra til og oppholde seg i sentrum. Byen må igjen bli attraktiv for både barn og voksne.

Barna i Kristiansund fortjener gode lekeparker. Mange lekeparker har forsvunnet eller er i dårlig stand. Miljøpartiet ønsker derfor en fullstendig oppgradering av lekeparker i hele kommunen der det er behov. Parkene må ligge så nær brukerne som mulig og kommer i tillegg til eksisterende i skoler og barnehager.

Resolusjon: «Kristiansund er en av Norges mest oljeavhengige småbyer. I en tid med en presset oljenæring gir dette store utslag i form av stadig økende arbeidsløshet. Miljøpartiet De Grønne mener det haster å omstille byen og ta i bruk eksisterende kompetanse til å skape et mer mangfoldig næringsliv. Som et første tiltak krever vi at kommunen snarest engasjerer en næringsrådgiver som skal jobbe utelukkende med langsiktig næringsutvikling innen bærekraftige marine næringer og fornybar energi

- Miljøpartiet De Grønne mener det haster å omstille byen og ta i bruk eksisterende kompetanse til å skape et mer mangfoldig næringsliv.