Rasmus Hansson til Tingvoll og Kristiansund

Rasmus Hansson

Mandag 10. november kommer stortingsrepresentant for MDG, Rasmus Hansson, til fylket. Det blir viktige møter både på Tingvoll og i Kristiansund. NB: TIDSPUNKT ER JUSTERT 5. NOVEMBER.

TINGVOLL:

Fra klokka 14:00 er temaet økologisk landbruk og sol- og bioenergi.
Kristin Sørheim, direktør ved Bioforsk, viser rundt på Bioforsk Økologisk og Sol- og bioenergisenteret. Deretter åpent møte der presse og andre interesserte er invitert.

TINGVOLL 15:00 – 17:00
Innledning ved Liv Solemdal, MDG.

Forsker Sissel Hansen forteller om resultater fra et nylig avsluttet forskningsprosjekt: Sammenligning av økologiske og konvensjonelle melkeproduksjonsbruk (Miljømelk)

Rasmus Hansson forteller om MDGs landbrukspolitikk og hvordan man vil legge til rette for utvikling av sol og bioenergi.

Spørsmål og dialog fram til kl 17:00.

KRISTIANSUND:

Åpent møte i Kristiansund klokka 18:00 – 20:00 på Kaffebrenneriet.
Tema: Grønn omstilling av næringslivet.

Bakgrunn: Historisk utvikling av næringslivet og oljeindustrien i Kristiansund.

Rasmus Hansson forteller om hvordan man kan få i gang omstillingen til et grønt næringsliv og skape nye arbeidsplasser. Særlig fokus på hvordan kommune og fylke kan legge til rette for dette.
Spørsmål fra publikum

Helene Frimannslund fra Norsk Klimastiftelse og prosjektleder for Klimapartnere i Hordaland forteller om Klimapartnere; Et samarbeid der kommune, fylke og lokalt næringsliv går sammen om å redusere sine karbonavtrykk og utvikle grønne næringer.
Spørsmål fra publikum.

20:00 Green Drinks og sosialt samvær