Nesvik skal ha takk for omtanken, men noen distriktsdød virker lite realistisk

Fotocredit: Toine Sannes. Foto Bent Bakkan

Harald T. Nesvik i Frp forteller til Tidens Krav at han bekymrer seg for distriktene, nå når MDG stadig øker sin oppslutning og får større innflytelse i norsk politikk. Nesvik er ikke mest kjent her i nord, for sitt engasjement for distriktene. Sånn sett kunne dette utspillet vært rørende, om det ikke var for at valgkampretorikken så enkelt lar seg gjennomskue.

13. august 2017

Harald T. Nesvik trekker det etter hvert forslitte kortet, at det er de politikerne som sitter innenfor ring 1 som definerer hvordan verden skal se ut. Fra mitt ståsted utenfor alle ringer, nærmere bestemt i Vesterålen, kan jeg melde at politikerne fremdeles er meget klare i hodet. Samtlige kommuner i Lofoten har takket nei til Frp sitt sjenerøse tilbud til oljeboring i fjæresteinene. En hel landsdel har samlet seg i protest mot Frp sin fiskeripolitikk. Landsdelen har takket nei til Sandberg sitt forsøk på å oppheve industritrålernes pliktkvotene, og med det sentralisere fisken. Vår viktigste evigvarende ressurs skal gi arbeidsplasser og verdiskapning i landsdelen. I Nordland og Troms er man rystet over Frp sin rasering av forsvaret, som møter stor motstand hos fagmilitære.

Miljøpartiet De Grønne vil at nordlendingene også skal ha mulighet til å velge fossilfritt, og foreslår 500 millioner årlig til utbygging av hurtigladere i distriktene. Vi sier nei til dyre motorveiprosjekter i sør, til fordel for rassikring og utbedringer av dårlige veier i distriktene og økt kollektivsatsing. Ikke minst ønsker vi å utrede forlengelse av Nordnorgebanen, noe Øyvind Korsberg fra Frp i fjor karakteriserte som urealistisk.

Nestlederen i Frp spør seg også hva landsdelens skal leve av om det ikke åpnes opp for oljeboring. Da kan jeg berolige Nesvik med at næringslivet i nord går så det suser. Dette illustreres godt ved at Sparebank 1 Nord-Norge nå leverer en egenkapitalavkastning på 13 prosent. Sparebanksjefen forteller at inntjeningen i de tre nordligste fylkene har vært bedre enn resten av landet de siste årene, og forklarer det med at Nord-Norge ikke er delaktig i opp og nedturene i oljebransjen. Utviklingen i fiskeri og reiseliv har dessuten eksplodert, og belegget på hotellene i nord ligger helt på topp i landet. Om Nesvik tok seg tid til å sjekke statistikken, før han kom med sin elendighetsbeskrivelse til Dagsavisen, så ville han finne at arbeidsledigheten i den nordlige landsdelen er på 2,1 %. Det er godt under landsgjennomsnittet som er på 2,6%.

Nesvik skal ha takk for omtanken, men noen distriktsdød virker lite realistisk. Vi klarer oss altså utmerket i distriktene uten både oljeboring og Frp-politikk.