Nei til 4-felts i Ålesund

MDG har i kveld stemt nei til bypakkeforslaget i Ålesund bystyre. Etter en grundig vurdering i lokalpartiet stemte Jarle Steffenssen (MDG) imot flertalskoalisjonen sitt forslag. Fire felts vei fra Lerstad til sentrum var den delen av bypakken som fikk MDG til å snu. Det gikk inn i grunnfjellet av det Miljøpartiet står for.

3. desember 2015

Bypakken ble likevel vedtatt etter at Knut Anders Oskarson (H) brøt med opposisjonens forslag, og stemte med den opprinnelige flertallskoalisjonen AP, Krf, SV og MDG. Det ble 25 mot 24 stemmer for bypakke. Selv om MDG brøt med det framforhandla forslaget som det har vært jobba med lenge, ble det en utbryter i Høyre som bikka vektskåla. Dermed kan søknaden om bompengeinnkreving fire steder i og rundt byen sendes til departementet i tide.

MDG ville i utgangspunkte finansiere bypakken gjennom drivstoffavgift slik de har gjort i Tromsø. Dette var det ikke interesse for hos de andre partiene.

MDG er opptatt av at bybanetraseen må detaljutredes, det må komme tunnel under bykjernen for å få et bilfritt sentrum, og sykkel/kollektivløsninger må forbedres.

 

 

Saken i Sunnmørsposten

Miljøpartiet joker i bypakkesaka NRK

Om vedtaket i NRK

MDG Ålesund skriver på sin facebookside:
I kveld vart retninga for den ny bypakken avgjort, og vi er usikker på om det er ei god retning. «- Steffensen i De Grønne sa at det handlet om å ha ryggrad når partiet sa de ikke kan stå for fire felts veg i bypakken.» Det er synd om byutviklinga i Ålesund legger til rette for meir privatbilisme. Første fase legg opp til nettopp det; Meir kapasitet til privatbilisme, ergo: Meir trafikk og framtidig kø og forurensingsproblematikk. Meir til gang- og sykkelvegar er flott, men det avlastar i liten grad trafikken inn og ut av Ålesund. Derfor trenger vi bybane, og eit skikkelig løft på bussavgangar frå ytre bydel til indre, samt brosundtunnel som får både kollektiv og privatbilisme «under byen». Denne retninga håper vi at ein i neste fase av bypakkeutviklinga kan få samla fleirtalet om.