Fotocredit:

Nasjonal Transportplan i Møre og Romsdal

Bare MDG stemte imot høringsuttalelsen til Nasjonal Transportplan i fylkestinget idag. Det er trist at fylkestinget går inn for fergefri E39 med Møreaksen som topprioritet.

14. juni 2016

I prosessen fra samferdselsutvalget via fylkesutvalget fram til vedtak i Fylkestinget ble MDG neglisjert hele veien. Fylkesledelsen var ute etter et enstemmig vedtak. Det får de ikke når de ikke tar med alle partiene på råd. MDG gikk imot uttalelsen av mange grunner. Jernbanesatsing til Ålesund er ikke nevnt, miljø- og klimakonsekvenser i de store utbyggingene på E39 er ikke drøfta. De store pengene til nye vegprosjekt går ut over vegvedlikehold. Bypakken i Ålesund med økt kapasitet på innfartsveien ble støtta i uttalelse. Dette kunne ikke MDG bli med på.

MDG ser positivt på deler av høringsuttalelsen, som styrking av veien i Romsdalen og over Ørskogfjellet, Voldatunnelen, Stad skipstunnel, nullutslippsferger og noen avsnitt om kollektiv og sykling. Men i det store bildet går Nasjonal Transportplan i feil retning. Jernbane må vi ha også til de store byene i vårt fylke, ellers blir vi aldri en seriøs grønn region i Norge.