Metanutslipp fra Ormen Lange

Metanmolekylet
Ormen Lange-anlegget i Møre og Romsdal har siden 2008 forurenset opptil ni ganger mer enn det har lov til. Miljødirektoratet har vært klar over dette uten å gripe inn.
Les om saken i Adresseavisa.

Fra flere partier argumenteres det med at gass fra Norge er en del av løsningen for å nå klimamålet på under to grader C. Det er to hovedgrunner til at gass klimamessig i mange tilfeller ikke er stort bedre enn kull.

1) Metanlekkasjer ved produksjon, distribusjon og bruk av gass er så store at de kan nulle ut en ellers gunstig klimaeffekt.

2) Å satse på gass kan fortrenge satsing på fornybar energi og binder oss til en fortsatt farlig fossilavhengighet i en tid da vi vet at fossilalderen snart må ta slutt.

Metangassutslippene utgjorde 10,1 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge i 2013. Ved sammenlikning av klimaeffekten av utslipp for ulike gasser er tidsperspektivet viktig. Den relative klimavirkningen av metan i forhold til CO er omtrent tre ganger større for en tidshorisont på 20 år enn for 100 år.

Klimahensyn må veie tyngre enn kortsiktig utsikt til økonomiske vinning. Både norsk gass og gass fra andre kilder er en meget usikker og farlig «bro» til et lavkarbonsamfunn. Videre satsing på gass kan hindre oss fra å komme over til fornybarsamfunnet i tide.

Dette grundige notatet av Gunnar Kvåle, professor emeritus, Universitetet i Bergen, Svein Tveitdal, leder av Klima2020, tidligere FN-direktør, og Hans Martin Seip, professor emeritus, Cicero, Universitet i Oslo, forklarer grundig hvorfor.

MDG Møre og Romsdal har dette punktet i sitt valgprogram: «Stoppe videre utbygging av gasseksportanlegget på Aukra. Omfanget av samlet metanutslipp i letefase, anleggsfase, produksjonsfase og distribusjonsnett må dokumenteres