MDG sitt innlegg på Fylkestinget

Fotocredit: Jarle Hauge Steffenssen, 1. vara Fylkestinget MDG

Jarle Hauge Steffenssen møtte for MDG på Fylkestinget 12. og 13. juni i Fosnavåg. Han holdt dette innlegget på talerstolen:

«Dette er mitt første fylkesting, og jeg ønsker å peke på noen områder som De Grønne mener at Fylkestinget må ha spesielt fokus på framover.

15. juni 2017

Region og kommunegrensene har tatt veldig mye fokus og krefter fra andre saker det siste året. Mye arbeid tar lengre tid  i kommunene fordi politikere og administrasjon bruker store ressurser på å diskutere sammenslåing av kommuner eller fylke  Det skal bli godt å få en avklaring, selv om det er nå de store prosessene starter for kommunene som skal slås sammen.

Store regioner kan være viktig for å få til større endringer. Dette gjelder spesielt på miljøområder. Det er lettere med arealplanlegging og samferdselsplanlegging når vi ser hele arbeidsmarkedsregioner sammen, samtidig ser vi store demokratiutfordringer ved store enheter.

For fylket sin del så er jeg overbevist om at Møre og Romsdal er bærekraftig og levedyktig alene, men da må vi klare å se fylket som en enhet, og ikke få den evige fogderikampen. Ellers tror jeg den til slutt vil rive fylket i stykker.

Fylket har hatt utfordringer på arbeidsmarkedet de siste årene. Det er derfor veldig positivt at fylkeskommunen tar en viktig rolle med bl.a. fergeanbudene, og bruker den ledige kapasiteten på verftene til å få til et grønt skifte på fergene våre. Her har vi fremdeles et stort potensiale for å få alle fergene over på fornybarteknologi. Vi bør heller bruke penger på å få endret fergene til mer miljøvennlig og hyppigere drift i stedet for milliarder til store vegprosjekt.

Ja, til svelefylket. Tenk på alt vi mister ved å kjøre i tunneler under fjorden.

De grønne er til tross for hva mange tror positive til vegvedlikehold og rassikring og er glad for arbeidet som blir gjort på fylkesveiene. Samtidig så ønsker vi ikke kapasitetsøkning på veiene , og spesielt inn mot de største byene. Her må vi heller ta et mye større løft for kollektivtrafikken, gang og sykkel.

Jeg savner en fylkessatsing på fornybare drivstoff på bussene.

Jeg tror det er viktig at ansvaret for kollektivtrafikken spesielt rundt de største byene overføres fra fylkeskommunen til de nye store bykommunene. Det blir i dag for langt til fylkeskommunenivået, og endringene går for treigt. Bybussene bør driftes av bykommunene, så kan fylkeskommunen ha ansvaret for regionbussene.

Et eksempel på dette er innføringen av 24 timersbillett i Ålesund, som forøvrig er veldig positivt, men når det kun gjelder for halve kommunen,  fra sentrum til Spjelkavik, så skaper det mer irritasjon enn jubel.

Det var positivt å lese investeringsplanene på fylkeskommunale bygg. Det er som det ble sagt i behandlingen av saka i går, et veldig stort behov, men det er stor vilje til å satse på nybygg og rehabiliteringer.

Det er viktig at vi har et stort fokus på miljøvennlige material og energiløsninger, og jeg venter i spenning på første vgs som drives av solcelleteknologi. Jeg fikk være mer på omvisning med utdanningsutvalget på Romsdal vgs, og var veldig positivt overraska over den grunnleggende miljøtankegangen på hele prosjekt.

Jeg ser derfor med spenning på byggingen av Sørsideskolen i Ålesund, og forventer at fylkeskommunen tørr å gå enda lenger her.

Det er viktig at vi arbeider for å opprettholde de små desentraliserte vgs klassene slik at flest mulig kan bo hjemme, og at vi unngår pendling over store avstander. Da tror jeg vi også ville fått mindre dropouts i vgs. Elever som kan bo hjemme med god oppfølging av foresatte har større sjanse for å fullføre hele skoleløpet. Mange elever sliter psykisk og det gjør det ikke lettere å sitte på en hybel helt alene.

Landbruket i fylket er en motpol til de store brukene på Østlandet og Jæren. Med det store fokuset på kortreist og ren mat, så må vi bli flinkere til å markedsføre fordelen fylket vårt har med mange små bruk. Vi får mindre industrialiserte bruk og en renere produksjon

Det er kjempeviktig at vi har fått 5 million til drift av skjærgårdstjenesten. Det er viktig for å holde kysten vår ren. Plast og annet søppel er i ferd med å bli et av de største miljøutfordringene vi står ovenfor. Det er derfor et viktig signal om at kysten i Møre og Romsdal er like viktig som Sør og Østlandet. Vi er så heldig at vi har godt fungerende Friluftsråd som står klar til å sette i gang tjenesten.

Jeg savner et større fokus fra fylket på Cruisetrafikken vår. I dag har skipene som går langs kysten mulighet til å skifte til et skitnere drivstoff når de passerer 62 grader nord, og dermed bruke en mer svovelholdig drivstoff når de f.eks. går inn mot Geiranger og andre fjorder i fylket vårt.

Den internasjonale lavutslippssonen stopper ved 62 grader nord. Flere land har laget sine egne lavutslippsoner. Dette bør Norge også få på plass og Fylkestinget må være et viktig talerør inn mot Stortinget på dette. De ca. 200 skipene som årlig går inn til Geiranger utgjør årsutslippet til 19600 dieselbiler. Vi er i ferd med å ødelegge den unike kvaliteten til verdensarvområdene våre.

Jeg har forstått fra John John at det er relativt stor oppmerksomhet rundt de grønne sakene i fylkestinget, men vi er nødt til å gire opp enda noe hakk ettersom vi raskere må nærme oss lavutslippssamfunnet.

 

- Ja, til svelefylket. Tenk på alt vi mister ved å kjøre i tunneler under fjorden.