MDG og NHO henger sammen i M&R

I disse dager reiser vår toppkandidat rundt med NHO på bedriftsbesøk i både Kristiansund, Molde og Ålesund. Her fra Brunvoll AS.

13. august 2017

De Grønne går til valg på en aktiv næringspolitikk som skal stimulere til nyetableringer, omstilling og tusenvis av nye, grønne jobber – særlig innen miljøvennlig skipsfart og andre maritime næringer hvor Norge har natur- og kompetansemessige fortrinn.

9. august fikk Lage henge litt med NHOs Kristin Skogen Lund, blant annet hos thrustermagikerne på Brunvoll i Molde. Utrolig spennende å se hvordan denne familiebedriften har blitt konger på havet med ambisiøse investeringsprogrammer og langsiktig tenkning.

Kristin og Lage er kanskje ikke enige om alt, men han er jo litt fan, da! Og én problembeskrivelse deler de: Med tiltagende automatisering vil det bli stadig mer utfordrende å få alle i jobb, kanskje særlig ufaglærte – men med utviklingen av kunstig intelligens vil også høykompetente fagfolk risikere å overflødiggjøres.

Derfor er det nødvendig å lage et skolesystem som forbereder de unge på et nytt og omskiftelig arbeidsmarked, og som ruster dem for den digitale framtida – og vi kan med fordel pense flere inn på helse- og omsorgsporet. Men vi må også tenke utenfor boksen hva gjelder skattlegging og omfordeling av overskuddet fra produksjon.

De Grønne vil snuse mer på ulike modeller for borgerlønn, noe jeg tror vil presse seg fram i takt med robotenes inntog. Her bør NHO passe seg for ikke å bli helt fastlåst i gamle tankemønstre.

- vi må også tenke utenfor boksen hva gjelder skattlegging og omfordeling av overskuddet fra produksjon.