MDG Nordmøre vil avlyse kjøp av «sykehustomta»

Kommunalt kjøp av «sykehustomta» på Storbakken utenfor Kristiansund vil være et skrekkelig eksempel på manglende helhetlig tenkning i miljøspørsmål og dårlig byutvikling til en altfor høy pris.

28. april 2015

I et miljøperspektiv er sykehustomta er et stort, uberørt myrområde som det finnes få av i landet og som av Fylkesmannen har definert som et område med stor verneverdi. Derfor har det i tidligere kommuneplaner vært avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål. Myrlandskap er undervurdert som kilde til biologisk mangfold og lagring av klimagasser. Den er veldig viktig som hjemplass til mange planter og dyr, særlig fugler, som kun trives i disse områdene. I tillegg lagres det store mengder karbon i myr. Det er et stort klimaparadoks at Norge bidrar til å redde verdens regnskog, men ødelegger egen myr.

MDG mener også at de økonomiske prioriteringene til Kristiansund kommune er tvilsomme. Vi vet lite om hvilke avtaler som er gjort muntlig mellom kommunen og grunneier, men det virker forunderlig at kommunen nå skal kjøpe denne tomta til en pris på 16 millioner kroner når vi kjenner kommunens økonomiske situasjon.

Prisen har tidligere blitt kritisert som påfallende høy av flere eiendomsmeglere, og når det ikke er vedtatt å bygge nytt fellessykehus på tomta foreslår vi å la den ligge i fred, skriver Miljøpartiet De Grønne Nordmøre i en pressemelding.

Saken er gjengitt i Tidens Krav, avisa i Kristiansund.