MDG M&R PÅ LANDSMØTE

Så er landsmøte 2017 i gang. Delegasjonen fra MDG Møre og Romsdal består av disse seks:
Øyvind Festø, Volda, Frida Gillberg, Ørsta, Lage Nøst, Molde, Inghild Remøy, Volda, Henriette Hafsaas Tsakos, Volda og May Britt Haukås, Ålesund.

19. mai 2017

Fredagen hadde viktige debattar, mellom anna om vekst, og korleis dette skal formulerast i partiprogrammet for perioden 2017-2021.

Lage hadde dette innlegget på talarstolen:

«Jeg vil henvise dere til forslag 03.029 og 03.030.
Mitt anliggende her i kveld er å advare dere mot å vedta dem. De Grønne bør ta vare på varemerket vårt: Vi er Norges eneste vekstkritiske parti. De nevnte forslagene vil introdusere vekst i brutto nasjonalprodukt som en av målene for vår politikk, under forutsetning av at klima- og miljøbelastningen samtidig minker. Det skal altså være en såkalt “grønn vekst”. Det kan jo høres vel og bra ut det – ingenting er bedre enn gull OG grønne skoger. Men en slik “ja-takk-begge-deler”-strategi hviler på noen antagelser om bl. a. teknologiutvikling som er så optimistiske at det grenser til selvbedrag. For å kunne snakke om “grønn vekst”, trenger vi en absolutt frikobling av verdiskapning fra miljøbelastning. Og det er fullt mulig, det – i teorien. Men vi lever i virkeligheten. I virkeligheten er det langt fra gitt at vi kommer til å greie å kombinere en rask nok utfasing av fossilindustrien og en tilstrekkelig reduksjon i det materielle forbruket med netto vekst i brutto nasjonalprodukt, uansett hvor mange dritdyre timer folk skal tilbringe i frisørsalongene.

Men selv om BNP ikke vil øke av det, så er det da vitterlig riktig av oss å fase ut olja og kjøpe mindre stæsj! Og den prioriteringen må vi være ærlige om overfor velgerne! Nei, det er ikke sikkert du blir rikere av å stemme på De Grønne. Nei, det er ikke sikkert omstillingen blir bare fryd og gammen. Men det er rett. Å ta vare på livsmiljøet er rett, uansett!

Så ta vare på vekstkritikken, ta vare på programkomiteens forslag, stem mot 03.029 og 03.030.«