MDG leier kulturutvalsmøte

John John Bruseth er nestleiar i kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal. Han debuterte med klubba og leia møtet onsdag 7. juni. Dette er første gong MDG har leia et utval i fylkeskommunen. Det vart delt ut tippemidlar for 72 millionar på møtet. Det er etterlengta midlar for kulturen i fylket.

8. juni 2017

Mellom anna desse sakene vart behandla på kulturutvalsmøtet onsdag 6. juni:
Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017,
etablering av idrettsstipend frå Møre og Romsdal fylkeskommune,
nye retningsliner for Fylkeskulturprisen for Møre og Romsdal og tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi.

Orienteringar:

  • Forprosjektet Mat og reiseliv i Møre og Romsdal – grøn og blå sektor
  • Mogleg prosjekt Fotballfylket Møre og Romsdal
  • Møremusikarordninga