May Britt Haukås innstilt på førsteplass

Nominasjonskomiteen har etter gjennomgang av tilbakemeldingene laget sin innstilling til  stortingslista for MDG i Møre og Romsdal i 2017.

Vi har veid tilbakemeldingene og sammenlignet de med våre inntrykk under intervjuene og i møtene med kandidatene sammen med lokallagene.

Kriteriene som spesielt ble vektlagt var:

– tilbakemeldinger fra lokallagene

– kandidatens evne og vilje til å skape positiv oppmerksomhet om partiet og vår politikk

– lokal tilknytning og miljøengasjement

– tidligere erfaring i valgkamp og partiorganisering

– lederevner og evne til samarbeid

 

11. oktober 2016

Vi har basert rangeringen på hva vi tror er til partiets beste når det gjelder oppslutning i hele fylket.

Kandidatene er innstilt i en helhet, hvor kandidatene har kvaliteter som utfyller hverandre og ivaretar viktig kompetanse, kvaliteter og verdier på en god måte. Vi har lagt vekt på at listeforslaget skal balanseres mht alder, kjønn, geografi, erfaring, synlighet og kontaktflate på en slik måte at de treffer hele vårt velgergrunnlag og skaper motivasjon i valgkampen

John John Bruseth har etter offentliggjøring av foreløpig nominasjonsliste valgt å trekke sin kandidatur for listetoppen pga personlige grunner og ga isteden sin støtte til de to kvinnelige kandidater. Dette respekteres selvsagt av nominasjonskomiteen.

Innstilling til nominasjonslista stortingsvalg 2017, MDG Møre og Romsdal:

 1. May Britt Haukås (Ålesund) f 1955
 1. Carl Johansen (Oslo/Sunndal) f 1974
 1. Lage Nøst (Oslo/Molde) f 1991 (nasjonal talsperson i Grønn Ungdom)
 1. Ragnhild G. Tunheim (Halsa) f 1968
 1. John John Bruseth (Ålesund) f 1959
 1. Vanja Knudtsen (Kristiansund) f 1966
 1. Stein Brubæk (Gjemnes) f 1954
 1. Matilde Vadseth Furholm (Ålesund) f 1998 (Grønn Ungdom)
 1. Jon Peder Vestad (Molde) f 1963
 1. Eli Vullum Kvande (Surnadal) f 1984
 1. Bjørn Hjelset (Ørsta) f 1969
 1. Oddbjørg Langset (Molde) f 1948
 1. Lars Kristian Bjørnaa (Kristiansund) f 1994 (Grønn Ungdom)
 1. Grete Lene Serigstad (Tingvoll) f 1957
 1. Øyvind Festø (Volda) f 1982

Nominasjonsmøte den 12. november vil gjøre endeleg vedtak, så det kan bli endringer. Møt opp klokka 12 på Vestnes Frivilligsentral og vær med å velge de rette kandidatene.

Begrunnelse plass 1-4:

May Britt Haukås:

Tilbakemeldingen fra lokallagene var klar og sterk.

3 av 6 hadde henne på første plass, 2 på andre plass.

Hun forener faglig og personlig troverdighet i miljøsaker og lokal identitet og popularitet. Nominasjonskomiteen tror at May Britt vil kunne mobilisere tidligere MDG velgere så vel som hun vil kunne åpne flere velgergrupper for MDG M&R . Hun har et svært stort kontaktnett, og har som tidligere journalist spesielt sterke kommunikative evner. Som kvinne med forskjellige yrkeserfaringer vil mange velgere kunne identifisere seg med henne. Med May Britt har vi en meget sterk første kandidat som vil slå seg utmerket i debatter og TV-innslag. Stemmen hennes er godt kjent i hele fylke og vil vekke gode minner hos mange.

Carl Johansen:

Carl har en imponerende bakgrunn innen miljøbevegelsen og MDG der han har tilegnet seg meget omfattende kunnskaper om miljøsaker. Han er et stort organisasjonstalent, har bl.a. ledet og koorinert flere valgkamper tidligere, er en dreven debattant, kommunikator og meget pointert skribent av leserinnleg. Carl har presentert en klar og overbevisende linje hvordan han ser for seg valgkampen i M&R bør føres og vil kunne tilføre kampanjen i M&R mye profesjonalitet, noe som nominasjonskomiteen mener vil være essensiell for å vinne de nødvendige stemmer for å få inn en kandidat.

Carls rulige og inkluderende opptreden, hans kompetanse og integritet vil kunne bygge ned mange forfordømmelser mot MDG blant velgerne.

Lage Nøst:

Lage er et av de mest kjente ansikter blant ungdomspolitikere og har et meget stort talertalent. Han er uredd og virker å elske å stille i paneldebatter der han presenterer tydelige og velformulerte budskap. Han er medrivende i sin måte å snakke og argumentere og når derfor spesielt inn mot de yngre velgere. Han har en god del erfaring fra tidligere valg der han dels har vært kandidat eller koordinator. Nominasjonskomiteen tror at Lage vil være en sterk faktor til mobilisering av spesielt yngre velgere og skape en del positiv media-oppmerksomhet for MDGs politikk. Vi ønsker og tror at han vil bidra med sitt utømmelige engasjement til å få en MDG- stortingskandidat fra M&R i Stortinget i 2017.

Ragnhild G. Tunheim:

Ragnhild er politisk nykommer, men slett ingen lettvekter. Hun kan vise til et mangeårig personlig miljøengasjement, en stor integritet og en minst like stor arbeidskapasitet. Hun er kjent i Nordmøre og har et omfattende nettverk. Nominasjonskomiteen tror at hun vil bidra til at flere mennesker i M&R enn tidligere vil gi sin stemme til MDG, også mange av de som ikke har kunne identifisere seg med dette nye parti med til dels litt utfordrende forslag. Ragnhild kan i så henseende stå for mange som et forbilde og en tankevekker og vil slikt kunne bidra til holdningsendringer hos mange.

Med dette teamet har vi tro på at vi kan vinne de nødvendige  stemmene for å kapre et mandat i Møre og Romsdal.