Møre: Nytt knefall for oljeindustrien

På tross av motstand fra Havforskningsinstituttet, fiskeriorganisasjoner og miljøbevegelsen vil regjeringen åpne for leteboring etter olje og gass utenfor kysten av Møre – midt i et av de viktigste gyteområdene for sild.

– Denne regjeringen setter verdensrekord i hykleri. På den ene siden er det ikke måte på hvor glade ministrene er i å strø om seg med fraser om hvor viktig miljø og klima er, men på den annen side er det ingen regjeringen som har delt ut like mange lisenser til olje- og gassleting. Det er milevis mellom teori og praksis, sukker Sondre Båtstrand.

Miljøpartiet De Grønne vil ha full stopp i tildeling av nye olje- og gassfelter, og vil ha helhjertet satsing på energisparing og fornybar energi.

– Sild er viktigere enn olje. Vi er nødt til å prioritere bærekraftige arbeidsplasser i fiskeriene fremfor kortsiktig, skitten profitt i fossilindustrien, tordner talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.