Listhaug burde stemme på De Grønne

Hvis Sylvi Listhaug er bekymret for innvandring, bør hun ta klima på alvor og stemme grønt.

Dette innlegget stod først på trykk i Sunnmørsposten 31. oktober 2016.

3. november 2016

Sylvi Listhaug blir Fremskrittspartiets førstekandidat til Stortinget fra Møre og Romsdal. Hun sier hun er bekymret for sine barns fremtid på grunn av innvandring. Men Fremskrittspartiets fossile politikk skaper klimaendringer, og klimaendringene truer ikke bare økonomien, økosystemene, folkehelsen og matproduksjonen på jorda – de tvinger også flere mennesker til å flykte fra sine hjem. Altså: Mer Frp-politikk = klimaendringer = mer innvandring.

Frp-paradokset

Hvorfor bekymrer ikke Listhaug seg da mer for klima? Både de som mener bekymringen hennes er berettiget, og de som er enige med meg i at Listhaugs frykt for innvandrere er betydelig overdreven og at aktiv inkluderingspolitikk kan begrense sosiale spenninger knyttet til innvandring, bør kunne se at dette er en logisk brist: Hvis du vil begrense tilstrømningen av flyktninger, bør du hindre løpske klimaendringer – du må altså kutte utslipp. Men Frp og Listhaug kjemper fortsatt med nebb og klør for at Norge skal være en oljeavhengig økonomi; de vil ha oljeboring i sårbare Arktis, bygge nye motorveier inn til storbyene og fjerne elbilfordeler. Dette i stedet for å satse stort på klimatiltak og nye, grønne jobber i biobaserte næringer eller maritim sektor. Det er et paradoks.

Er Listhaug klimafornekter?

Kan denne usammenhengende politikken skyldes at Listhaug ikke tror på menneskeskapt global oppvarming? I 2011 påstod Listhaug at det ikke var “bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer.” Hun mente det var propaganda å hevde dette, og at trusselen om klimaendringer bare var et påskudd for å innføre avgifter. Siden den gang har hun nektet å svare på om hun fortsatt mener det. Nå må du svare, Sylvi: Hvis velgerne i fylket vårt faktisk skal gi deg en plass på Stortinget, fortjener de å vite om de stemmer på en som fornekter fakta eller ikke.

Her er fakta: Så godt som alle klimaforskere og anerkjente vitenskapelige institusjoner er enige om at mennesker skaper dramatiske endringer i klimasystemet ved å dumpe drivhusgasser i atmosfæren – hovedsakelig ved å brenne olje, gass og kull. Klimaendringene medfører blant annet økt risiko for naturkatastrofer og ekstreme værhendelser, som tørke og ekstrem nedbør. Dette driver folk på flukt, og kan forverre og skape konflikt. Noen forskere mener Syria-krigen ble fremprovosert av blant annet klimarelatert, langvarig tørke. FN anslår at vi vil kunne se så mange som 150 millioner klimaflyktninger innen 2050. Tallet vil kunne øke hvis store områder rundt ekvator blir ubeboelige og havnivåstigning tvinger hele øystater på flyttefot. Da snakker vi folkevandringer. “Flyktningkrisen” fra 2015 blir bare peanøtter i forhold.

Frp-ere burde stemme grønt

Hvis Listhaug og Frp hadde tatt fakta inn over seg, burde de ha stemt på Miljøpartiet De Grønne hele gjengen. De Grønne er det eneste seriøse alternativet for de som vil gjennomføre et ekte grønt skifte i tråd med forskernes anbefalninger, og slik bidra til å redusere risikoen for drastiske omveltninger i globale migrasjonsmønstre.

Med De Grønne får du:

  1. Mindre oljeavhengig økonomi,
  2. Renere luft, rent vann og ren energi,
  3. Mangfold i næringslivet, og bedre vilkår for innovatører og gründere,
  4. Hurtig utbygging av utslippsfri infrastruktur for transport, også i distriktene,
  5. Mer intakt natur i Norge og verden,
    og, som bonus:
  6. Færre mennesker som tvinges på flukt fra løpske klimaendringer.

Hadde ikke det vært noe, Sylvi?

Lage Nøst,
innstilt stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne Møre og Romsdal og nasjonal talsperson for Grønn Ungdom.

- Hvis Listhaug og Frp hadde tatt fakta inn over seg, burde de ha stemt på Miljøpartiet De Grønne hele gjengen.