Landsstyremøte på Stortinget

John John ved StortingetFylkesleiaren har vore på landsstyremøte i Oslo. Denne gongen vart det arrangert på Stortinget. Landsstyret vart orientert om arbeidet til stortingsmedlem Rasmus Hansson og medhjelparane hans.

MDG hadde også feiring av 25-årsjubileum denne helga.

Mandag 25. november presenterer MDG sitt alternative statsbusdsjett.

Bli med på møte i Molde torsdag den 5. desember. Der vil fylkesleiar John John Bruseth orientere frå landsstyremøtet.

Talsperson i partiet, Hanna Marcussen, kjem til medlemsmøte i MDG Ålesund/MDG Møre og Romsdal den 30. januar 2014.