John John er ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Ålesund

John John Bruseth

Bypatriot og multikunstner John John Bruseth har et svært kontaktnett i Ålesund og kjenner byen fra alle sider. Han har store ambisjoner for god livskvalitet i bykommunen og vet at mye kan og må gjøres for å få til det nødvendige skiftet til bærekraftig drift av sin kjære hjemby.

Med den framgangen Miljøpartiet De Grønne opplever i hele Norge med ca 50 nye lokallag siste året, så går dette veien. MDG kan få inn flere representanter i Ålesund. Og JJ, som sitter som 1.nestleder i Grønnt Kvinnenettverk, er opptatt av at kvinner slipper til på toppen. Han står ikke øverst på lista dersom kvinner ønsker å representere MDG i bystyret. Kvinnelige kandidater må slippes til, og nominasjonsprosessen er ikke ferdig. Men uansett kan John John ta på seg oppgaven som ordfører når stemmene blir mange nok.

John John har hatt opphold i Oslo-området i en periode, men melder nå flytting til Ålesund. Han er som leder i MDG Ålesund utålmodig, og ser fram til å få ei god MDG-liste til kommunevalget i 2015.

Bedre gjenbruksordninger, elektriske bybåter kan binde sammen flere av bydelene, solenergien må vi samle opp fra hustak, – det er mye som kan gjøres i byen. Og noe må kanskje legges bort; motorvei helt ut i sentrum, og byen full av biler, er ikke aktuelt. Hele bilparken må bli fossilfri før vi tenker på flere store veiprosjekter. Opprydding i de tilgrisa delene av Borgundfjorden er veldig viktig; barn i alle bydeler skal ha tilgang til ei lokal kai å fiske ren fisk fra, det er livskvalitet! Barna skal rekrutteres til maritime jobber i fremtiden, med oppdrett i lukka anlegg!

Les mer om John John i «Nytt i Uka«