John John Bruseth ny leiar i Møre og Romsdal MDG

Frå SunnmørspostenFylkeslaget arrangerte ekstraordinært årsmøte i Ålesund den 17. oktober 2013. Det nye fylkessyret som vart valt består av berre menn denne gongen:
Jon Peder Vestad (Volda/Molde), Trond Gyldenskog-Nedal (Molde), Ole Petter Ferstad (Ålesund) og Geir Nielsen (Aure). Vara: Øyvind Grimstad Gryt (Ålesund), Helge Standal (Volda).

Vi oppfordrar kvinnelige medlemar om å stille opp til det ordinære årsmøtet i mars 2014.

Fylkeslaget har no 135 medlemar. Fram til jul vil Bruseth bli med på møte både i Volda/Ørsta, Molde, Ålesund og Kristiansund. Om lokallaga ikkje er aktive før, så vert dei det etter at han har vore innom! Vi har håp om at stortingsrepresentant Rasmus Hansson vil besøke Møre og Romsdal før vinteren er omme.