Ja til oppdrett i lukka anlegg

Resolusjon frå årsmøte i Miljøpartiet Dei Grøne 12. april 2014:
Illustrasjonsfoto: Wikimedia

Oppdrettsnæringa har problem med røming, ureining, lakselus, sjukdomar, forkvalitet og miljøgifter. Miljøpartiet Dei Grøne Møre og Romsdal oppfordrar alle kommuner i fylket om å stille strenge krav ved tildeling av oppdrettskonsesjonar: Ingen nye løyver før aktøren har gjort alle sine anlegg lukka og frie for lakselus, utan bruk av miljøgifter og medisin. Det bør innførast arealleige til kommunene for brutto sjøareal. Mange kystsoneplanar treng revisjon etter at Naturmangfaldlova kom i 2009.

Bakgrunn: BESØK HOS LANGSAND LAKS I DANMARK – FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT