Grønne jobber er trygge jobber

Miljøpartiet vil skape 10 000 nye grønne jobber hvert år fram til 2040, som erstatter oljejobbene og sikrer velferden også i fremtiden! Næringslivet er klare, klimaet og fremtidens velferdsstat trenger det. Det er bare politikerne som holder igjen.

Det grønne skiftet krever reelle, ansvarlige politiske prioriteringer. Skal vi få flere i arbeid må vi gjøre det lettere å ansette folk. De Grønne vil derfor kutte arbeidsgiveravgiften for lavtlønnede, noe som alene vil kunne gi 30 000 nye jobber. Slik får vi og ned den høye arbeidsledigheten blant unge.

Siden 2005 har staten vært villige til å ta risiko i oljeinvesteringer på en så stor skala at vi har tapt 90 milliarder kroner i leterefusjon til oljeselskaper som ikke ble lønnsomme. Norge trenger tilsvarende satsinger på andre næringer.Resirkulering og gjenvinning er ikke bare bra for miljøet, men har også potensialet til å skape 50 000 nye arbeidsplasser her i Norge.

Stem med De Grønne for en plan som skal skape 10 000 nye grønne jobber hvert år fram til 2040. Det er det vi trenger for å komme oss ut av oljeavhengigheten og omstille Norge.

30. april 2017

De Grønnes fem hovedsatsinger for å skape nye grønne jobber.
1. Redusere arbeidsgiveravgiften for lavtlønnede. Se forslag på Stortinget:
2.  Peke ut et spesifikt næringsområde som hav og maritim industri, hvor Norge har et konkurransefortrinn og bør tørre å ta risiko for å skape nye løsninger og jobber, etter modell fra Storbritannias satsing på havvind.
4. Satse på ressursgjenvinning og sirkulærøkonomi, gjennom blant annet å fjerne moms på reparasjoner etter modell fra Sveriges satsing. Det kan skape 10000 arbeidsplasser

5. Fase ut oljenæringa på en ansvarlig måte.  Se konkret forslag fremmet på Stortinget.