Fossilfri E39

Fotocredit: Stortingskandidat Lage Nøst måtte reise med ferge som bruker fossilt drivstoff for å komme til fylkesårsmøtet. Om noen år skal dette bli annerledes.

MDG Møre og Romsdal sier nei til Møreaksen, og ja til “fossilfri E39” i stedet for “fergefri E39”. Vi satser på moderne nullutslippsferger.

26. februar 2017

Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal holdt årsmøte på Vestnes lørdag 25. februar. Der ble det blant annet vedtatt å satse på nullutslippsferger, utbedring av eksisterende veier i distriktene og grønne løsninger for gods- og persontransport på skinner og kjøl, i stedet for å bygge Møreaksen og fergefri E39.

Fergefri E39 er en håpløs idé, som vil koste samfunnet flere hundre milliarder, øke utslipp og rasere natur, sier stortingskandidat for Møre og Romsdal MDG, Lage Nøst, og viser til at elferger kan gi nye, grønne jobber:

Norge er ledende på nye lav- og nullutslippsferger, men stortingsflertallet vil likevel slå beina under denne framtidsnæringen ved å utradere hjemmemarkedet for ferger på Vestlandet.

De Grønne mener fergeavgangene må bli flere, og at ferger bare kan erstattes med bro eller tunnel dersom det er i tråd med klimamålene:

– Vi mener fergeavløsningsprosjekter bare bør gjennomføres dersom det legges frem et tydelig positivt klimabudsjett for prosjektet, som viser at det er i tråd med Norges forpliktelser i henhold til Parisavtalen, sier Nøst.

Ferger er kultur og turistattraksjon i seg selv, gjerne med kortreist mat, mener Nøst.

Sykkelferie i Møre og Romsdal blir et mareritt, dersom man i stedet for et kjærkomment avbrekk med ei svele, må kave seg gjennom den ene klaustrofobiske undersjøiske tunnelen etter den andre.

Moderne samferdselspolitikk handler om å ta i bruk grønn teknologi for å sikre framkommelighet, samtidig som vi reduserer forurensning og beskytter naturen. Det handler ikke om å bygge mest mulig gigantomane veier.

Møre og Romsdal MDGs tiltak for å gjøre E39 fossilfri:

  • Ikke bygge Møreaksen, og heller satse på nullutslippsferger i hele fylket og kreve nullutslipp i alle fergeanbud.
  • Primært jobbe for å øke antallet fergeavganger betydelig fremfor å avløse ferger. Et fergeavløsningsprosjekt bør bare gjennomføres dersom det legges frem et tydelig positivt klimabudsjett for prosjektet, som viser at det er i tråd med Norges forpliktelser i henhold til Parisavtalen.
  • Subsidiært utrede Romsdalsaksen, tilrettelagt for sykkel, som alternativ til Møreaksen.
  • Støtte opp under biogass-satsing og jobbe for å omstille kollektivtrafikken til biogass, el og andre nullutslippsløsninger.
  • Bygge Stad Skipstunnel og støtte opp under nytenkende prosjekter som for eksempel Short Sea Pioneer for å få mer godstransport over på kjøl.
  • Jobbe for å få jernbane lenger inn i fylket og utrede lyntogforbindelse mellom Oslo og Ålesund for å redusere persontransporten med fly og godstransporten på vei.
  • Bygge et sammenhengende nettverk av ladestasjoner for elbil i hele fylket og langs hele E39 mellom Kristiansand og Trondheim.
  • Benytte midlene vi sparer på å avstå fra kostbare nye veiprosjekter til å rassikre og vedlikeholde det eksisterende veinettet i distriktene.
  • At det ved nye fergeanbud skal legges til rette for lading av elbil under fergeoverfarten.
Ferger er kultur og turistattraksjon i seg selv, gjerne med kortreist mat, mener Lage Nøst.

- Sykkelferie i Møre og Romsdal blir et mareritt, dersom man i stedet for et kjærkomment avbrekk med ei svele, må kave seg gjennom den ene klaustrofobiske undersjøiske tunnelen etter den andre.