Første møte i valgkampkomiteen

Fotocredit: Selfie: Joakim, Lage, Ralph, May Britt og Anne Katrine

Valgkampkomiteen i MDG Møre og Romsdal hadde møte i Molde i dag.

Blant sakene de vil sette høyt på agendaen i valgkampen er grønn næringsutvikling og nye arbeidsplasser innen fornybar energi og biobaserte næringer, særlig med utgangspunkt i kysten og havet.

16. januar 2017

Valgkampkomiteen er: Lage Nøst (1. kandidat til Stortinget), May Britt Haukås (2. kandidat til Stortinget), Ralph Herter, Joakim Skaar, Anne Katrine Jensen og Kjetil Dyrnes, med Helge Standal og Ragnhild Tunheim som vara.