Første møte i Kultur, Folkehelse og Likestillingsutvalget

Første møte i Kultur, Folkehelse og Likestillingsutvalget er gjennomført. Vi snakker politikk! Endelig. Når jeg sier det slik så er det fordi vi nå i flere år har bygget organisasjon, men hatt lite eller ingen inflytelse på politikken i fylket å gjøre. Nå er vi igang! Og reelle saker blir diskutert. Og vi skal få en grønnn innflytelse på veldig mye fremover. De andre er lydhøre for det, og jeg er sikker på at vi vil få masse støtte på våre synspunkter.

22. oktober 2015

KFL er et utvalg som går bredt utover, og mye av dette berører livskvaliteten til folk i fylket – direkte – så da er en av våre viktigste overodnede saker, livskvalitet, tatt vare på. De 2 andre, Miljø og Klima, skal vi jobbe med gjennom Fylkestinget og gjennom de andre utvalgene – og selv om vi ikke sitter i disse, vil vi få mange muligheter til å fremme sakene der allikevel.

I går var det noen små saker – mest bli kjent møte – men veldig fin opplevelse for det. Fine folk, som brenner for noe – mange med lang erfaring, og noen grønne og nye slik som meg. Dette blir bra. Og har du noen tanker innen kultur, folkehelse eller/og likestilling så kom gjerne med det. Hurra for oss!

John John Bruseth, MDG
nestleder i Kultur, Folkehelse og Likestillingsutvalget i Møre og Romsdal

Bildet: Kultur- og folkehelseutvalet 2015-2019: Fv. Hans Olav Myklebust (Frp), Peder Gjerstad (H), Wenke Greve (SV, vara for Viggo Jordahl), Per Vidar Kjølmoen (Ap), Frøydis Austigard (V), Line H. Hoem (Ap), Randi Asbjørnsen (SML), Marit Nerås Krogsæter (Sp) leiar, Randi Walderhaug Frisvoll (KRF), Toril Røsand (H, vara for Ann-Kathrin Storøy) og John-John Bruseth (MDG), nestleiar.