Flere målestasjoner i Ålesund

MDG Ålesund vil etablere tre nye målestasjoner for luftkvalitet i Ålesund. 

I dag er det to målestasjoner i sentrum. Formannskapsmedlem Jarle Hauge Steffensen frykter at luftkvaliteten er dårligere i indre bydel, i området Spjelkavik–Moa–Lerstad.

18. januar 2017

– Jeg kommer med forslag om etablering av tre nye målstasjoner i formannskapet, sier Jarle. Stasjonene må måle nitrogendioksid og svevestøv.

Vi vil sjølsagt følge målingene nøye og vurdere tiltak etter behov. Akutte tiltak kan bli aktuelt, sier Steffensen. Men De Grønne kommer ikke til å fremme dieselforbud i Ålesund, slik som i Oslo, nå. Ett tiltak som kan bli aktuelt i Ålesund er piggdekkavgift. Kommunen er i gang med en utredning om dette.

- Vi vil sjølsagt følge målingene nøye og vurdere tiltak etter behov