Et varmere og mer mangfoldig samfunn

Fotocredit: Jarle Hauge Steffenssen, bystyrerepresentant for MDG Ålesund

Ved årskiftet er det mange av oss som reflekterer over fortid, status og framtid. Det er tid for å stoppe opp og tenke på om vi er på rett vei. Må vi gjøre noen veivalg for å endre retning eller skal vi kjøre på rett fram i samme retning.

5. januar 2017

2016 har vært et år preget av harde ordskifter, presidentvalgkamp og flyktningkrise.

Hva har dette året gjort med oss? På kort tid har stemningen og ordskiftet endret seg radikalt i Norge og verden forøvrig. Vi har i økende grad fått en «vi og dem»-holdning. Landegrenser er blitt murer hvor vi i størst mulig grad ønsker å stenge «de andre» ute, slik at vi kan verne om vår velferd og «vårt lille lykkeland».

 Flyktningekrise hos oss?

Vi kjenner alle til hvordan hundretusenvis, ja millioner, av mennesker i Syria og Irak lider på grunn av krigføring. Mange lever under vilkår vi ikke kan førestille oss i Jemen, Sør-Sudan og andre deler av verden. Slike forhold prøver folk naturligvis å flykte fra. Og her i landet har vi en integreringsstatsråd som ønsker at vi skal ha en så streng flyktning- og asylpolitikk som mulig. MDG i Ålesund og Møre og Romsdal beklager dette sterkt.

Det er ikke vi i Norge som opplever en flyktningkrise, for vår del er det heller en moralsk krise. Vi vet hva som skjer, vi kjenner til nøden, og så følger dagens regjering to spor: Vi skal slippe inn så få hjelpetrengende som mulig – og vi skal ”hjelpe folk der de er”. Til det siste må vi peke på at nabolandene til mange krigsområder, er overbelastet i dag og ikke har evne til å gi den hjelpen som de trenger. Vi må kunne gjøre begge deler.

Ålesund MDG er enig i uttrykket som sier at ”ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen”. Og vi kan hjelpe flere, også her i området. Molde mottakssenter har blitt lagt ned før det kom i gang, i Volda blir mottaket lagt ned, det desentraliserte mottaket i Ålesund blir lagt ned, og Sula mottak ønsker mange flere. Behovet for hjelp er derimot ikke redusert, og sett i lys av at det moralsk er helt feil at vi som kan ta imot, har plass og råd, ikke gjør det vi kan. Det betyr ikke at vi er for en slepphendt asyl- og flyktningpolitikk.

Vi i MDG vil også minne om at mottaket og integreringa av flyktninger og asylsøkere her i fylket jevnt over har vært svært vellykket. Lokalsamfunnene våre har vist seg å være velvillige og vel egnet til å ta imot hjelpetrengende. En mulig årsak kan være at bygdebyene og byene våre er såpass små og samtidig velutviklet, at de som søker tilflukt hos oss ikke drukner i mengden eller kan søke til ”parallellsamfunn”.

Flyktningkrisen er at Norge har en asyl- og flyktningpolitikk som ikke er tilpasset behovene som finnes, og som ikke er i tråd med de verdiene samfunnet vårt bygger på. Det er på tide at vi er strenge mot regjeringen, ikke de hjelpetrengende.

Et varmere samfunn for alle

Ålesund MDG ønsker et varmere samfunn for alle, også dem som i dag opplever å falle utenfor A4- livet. Det gjelder rusavhengig, personer med psykiske lidelser, ensomme og mennesker som opplever vanskelige perioder. Vi ønsker kommuner som ser menneskene og ikke bare snakker om effektivitet og økonomisk gevinstpotensiale.

Det er i den forbindelse viktig at vi tar en verdidebatt. Hva er det viktigste for oss, og hva ønsker vi å prioritere?

Vi trenger mennesker som bryr seg. Vi trenger å kjenne at vi hører til. Vi trenger å kjenne at andre har bruk for oss.

Ålesund MDG har et sterkt fokus på at alle mennesker har verdi. Vi ønsker å legge til rette for at mennesker med rusproblem skal få rask og effektiv tilrettelegging. Vi ønsker at mennesker med psykiske lidelser skal få hjelp til å komme seg ut av problemene og kjenne at samfunnet har bruk for dem. Vi ønsker at ensomme mennesker skal få oppgaver og kontakter som integrerer dem mer i fellesskapet. Det samme gjelder for flyktninger og asylsøkere som kommer hit.

Mennesker blir lykkeligere av å bidra til samfunnet. De aller fleste ønsker å være til nytte og kjenne at andre trenger de. Det er derfor viktig at vi legger til rette for de frivillige organisasjonene slik at flest mulig kan bidra.  Det gjøres allerede i dag et fantastisk arbeid i de frivillige organisasjonene. De trenger derfor støtte og oppmuntring for det arbeidet som gjøres. Kommunene må anerkjenne verdiene de frivillige organisasjonene bidrar med i samfunnet, og gi dem hjelp og legge til rette.

Endring i kommunestruktur

2016 har også vært preget av debatt rundt kommunestruktur. Mange og steile fronter har kommet til syne. Per i dag vet vi at Ålesund, Sandøy og Skodje har valgt å slå seg sammen. Kanskje blir Ørskog med, og kanskje blir det enda flere? Det får vi svar på i  løpet av 2017.

Vi i Ålesund MDG ønsker ikke gigantkommuner, men vi ønsker kommuner som er store nok til at vi får faglig gode tjenester til innbyggerne.

Vi har noen fallgruver vi kan gå i. Med store kommuner kan vi risikere at fokuset i alt for stor grad blir lagt på kostnadsgevinst og effektive tjenester, i stedet for varme og gode tjenester for innbyggerne. Vi ønsker faglig profesjonelle tjenester, men ikke kaldere og mer kynisk drift av de kommunale tjenestene.

Vi må legge til rette for at de lokale tjenestene i kommunedelene blir nære og tilrettelagt innbyggerne, og ikke at det blir en topptung storbedrift.

Kommunens tjenester må selvsagt drives felles på toppnivå, men den må brytes ned i lokale avdelinger som har ansvar for sine kommunedeler. Innbyggerne skal slippe å forholde seg til toppleddet, men ha mulighet for å ha den jevne kontakten med de lokale ansvarlige.

Det er i stor grad opp til den nye kommunens innbyggere å bygge varme og nære lokalsamfunn, men vi som kommunepolitikere skal legge felles rammer og forutsetninger for at den nye kommunen skal være en god plass for alle.

Partiene som i dag sitter i regjering er de samme som har styrt Ålesund kommune de 16 siste årene før sist valg. Min mening er at disse partiene, og spesielt Frp,  ikke fører samfunnet i en varmere retning, men mer i en kynisk og kald retning.

Flertallskoalisjonen som i dag styrer Ålesund kommune har et stort fokus på at kommunen skal være en god plass å leve for alle. Vi ønsker en mangfoldig og fargerik kommune som klarer å ta vare på alle våre innbyggere.

GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE SAMMEN!

Jarle Hauge Steffenssen

- Ålesund MDG ønsker et varmere samfunn for alle, også dem som i dag opplever å falle utenfor A4- livet. Det gjelder rusavhengige, personer med psykiske lidelser, ensomme, og mennesker som opplever vanskelige perioder. Vi ønsker kommuner som ser menneskene og ikke bare snakker om effektivitet og økonomisk gevinstpotensiale.