Er vi klare for vår tids mest spennende og utfordrende dugnad?

Knut Ivar Bjørlykhaug– Kronikk i Sunnmørsposten 5. november 2014, av Knut Ivar Bjørlykhaug. Sekretær i Ålesund MDG

Vi burde alle være opptatt av fremtiden, for det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv, mente den kjente forfatteren og humoristen Mark Twain. Mange av oss begynner vel gradvis å forstå bedre og bedre at det meste blir meningsløst uten en fremtid, både for oss selv og for våre etterkommere. Den grønne bevegelsen har hatt en enorm vekst de siste årene både internasjonalt og nasjonalt. Nå er det et viktig og avgjørende mål å ta den grønne bølgen videre inn i norsk lokalpolitikk. Rundt omkring i vårt vakre land vokser grønne spirer seg frem, og lokal- og fylkeslagene til De grønne begynner å ta form.

Leveregler
En viktig inspirasjonskilde for meg og mange andre som er opptatt av natur, miljø og mangfold, er den kjente og kjære filosofen, professoren, klatreren og livskunstneren Arne Næss. Han presenterte 8 viktige leveregler og erkjennelsespunkt for bærekraft:
1. Ethvert levende vesen har egenverdi
2. Livets mangfold og rikdom har verdi i seg selv
3. Mennesket har ikke rett til å redusere dette mangfoldet og denne rikdommen uten for å tilfredsstille vitale behov
4. Det ville være bedre for menneskene om vi var færre, og mye bedre for andre levende vesener.
5. I dag er størrelsen og arten av menneskets inngrepen i økosystemene ikke bærekraftig, og mangelen på bærekraft øker.
6. Avgjørende bedring krever betydelige endringer: økonomisk, teknologisk og ideologisk.
7. Den ideologiske endringen vil i vesentlig grad bestå av søken etter livskvalitet snarere enn økt levestandard
8. De som aksepterer de foregående punktene, har ansvar for å forsøke å bidra direkte eller indirekte til å virkeliggjøre nødvendige endringer.

Overføringsverdi
Levereglene ovenfor har en viss overføringsverdi til hvordan vi skal forholde oss til de hverdagslige utfordringene vi står overfor, og de mer overordnede spørsmålene i livet; hva er meningen med livet og hvordan skal jeg bruke tiden jeg har fått tildelt på en best mulig måte? Et viktig poeng som Næss var opptatt av er at livet ikke nødvendigvis trenger å bli mindre spennende eller godt om en tar innover seg disse levereglene. Tvert imot, det kan gi livet mer mening og større verdi. Det kan til og med bli enda morsommere!

Humor og lek
Hvorfor bruke tid på humor og lek når vi snakker om så alvorlige tema? Vel, uten humor og lek er det lett å miste gløden som skal til for å gjøre noe med de store, felles problemene, mener Næss. Dette mener vi i De grønne Ålesund også er avgjørende for at vi skal komme noen vei. Vi står overfor noen alvorlige problemstillinger, men vi ønsker å løse dem på kreative måter og ha det moro i prosessen. Det er ikke uten grunn at personer som var eller er svært engasjert i seriøse og tunge saker, slike som Gandhi og Dalai Lama, alltid har et smil på lur.

Mange lurer på om folk i den grønne bevegelsen bryr seg om andre ting enn natur- og miljøvern. Jeg ønsker å gi et veldig tydelig svar på denne undringen: Ja! Vi er opptatt av alle områder innen politikken, og ønsker å sette det i sammenheng. Men det viktigste utgangspunktet er enkelt; Uten en bærekraftig miljø- og energipolitikk har vi etter hvert ikke noe å bygge på når det gjelder de andre politiske områdene; økonomi, samferdsel, kultur, helse, skole og utdanning, forskning m.m. blir uvesentlig om vi ikke lenger har en bærekraftig klode.

En livsviktig dugnad
Vi trenger enda flere som ønsker å skape fremtiden i lokalmiljøene. Til flere vi blir, jo mer kan vi skape. Blant viktige saker for Ålesund MDG er følgende: Bedre og smartere kollektivtransport, å skape en av landets beste sykkelbyer, å stimulere til økt handlekraft i lokalmiljøet (bla stimulere til økt handel i bysentrum og gjøre det lettere å drive virksomhet for grundere og forhandlere som har fokus på kvalitet og bærekraft), sørge for et bedre dyrevern, jobbe for et mer fleksibelt og helhetlig helsevesen, satse på frivillighet, prioritere kompetanse og forebyggende arbeid i førskole og skolevesenet, stimulere til et mangfoldig kulturliv som kan gi folk de gode opplevelsene og som sørger for menneskelig utvikling (blant annet gjennom å styrke biblioteket og gjennom å støtte lokale kreative sjeler som driver meningsfulle kulturtilbud!). Vi har også et ønske om å skape rike lokalsamfunn med enkle midler – da kan enda flere delta uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Dette er noen av de viktige sakene vi diskuterer og ønsker å arbeide med fremover.

For å lykkes trenger vi enda flere med på laget. Håper at akkurat du vil være med å skape en spennende og positiv fremtid. Vi er klare!