En grønn velferdsstat

Interessen for MDGs økonomiske politikk vokser. For å unngå farlige klimaendringer, og for å sikre skatteinntekter velferdsstaten også i framtiden, vil De Grønne flytte de store pengene og virkemidlene fra oljeindustrien til grønne næringer. Vi vil fase ut oljeindustrien over en tjueårsperiode. Vi tror en kontrollert omstilling er den beste måten å styrke Kyst-Norge og ruste oss for framtiden.

12. september 2015

Olje- og gassnæringen er allerede en industri der arbeidsplassene begynner å forsvinne. Med dagens oljepris er de fleste nye utbygginger i Nordsjøen ulønnsomme. Helt i toppen av det Fremskrittsparti-styrte Oljedepartementet vurderer man nå å endre på skattereglene for å gjøre Castberg-utbyggingen lønnsom. Det er en ytterst dårlig idé. Nedturen har kommet selv uten en forpliktende global avtale om reduksjon av klimagassutslipp. Vi har rett og slett blitt utkonkurrert av billigere oljeproduksjon andre steder i verden.

Er det håp i sikte for Norge om høgere oljepris? Neppe. Det som skaper varig solnedgang for oljeindustrien, er soloppgang for ny fornybarteknologi som solcellepaneler og avansert batteriteknologi. Så billige har solcellepaneler blitt at i to tredeler av verden er strøm fra solceller på taket billigere enn strøm fra nettet. I tida framover vil vi se at stadig flere husholdninger og bedrifter rundt omkring i verden vil koble seg fra strømnettet og de fossile kraftverkene og over til fornybar energi.

Ikke nok med det. Stadig flere analyser legger til grunn at elbiler om ti år vil være like billige som fossilbiler pga. storskala batteriproduksjon, og samtidig ha vesentlig bedret rekkevidde. Hydrogen er på vei inn i transportsektoren, for å løse tyngre energiformål som tungtransport, anleggsmaskiner og kystflåte. Markedsutsiktene for fossil energi er med andre ord ganske dystre. Det siste året har det gått opp for mange hvor oljeavhengig norsk økonomi har blitt. Med Ap, Høyre og Frps oljepolitikk har 15 prosent mistet jobben i næringen på bare ett år. Problemet er at svaret fra de største partiene i Norge fremdeles er å gi full gass i oljevirksomheten. Mens regjeringen snakker om det grønne skiftet, investerer de i år 40 mrd. statlige kroner i oljevirksomhet.

Ifølge Finansdepartementet er ingen andre næringer i nærheten av skattefordelene til oljeindustrien. Samtidig setter regjeringen rekord i oljepengebruk i hvert eneste statsbudsjett, sist med 6,5 % av BNP i revidert.

De Grønnes økonomiske politikk er annerledes. Vi vil starte det grønne skiftet nå. Vi vil ikke at 15 prosent skal miste jobben over natta, uten at vi har en plan for å legge til rette for nye grønne arbeidsplasser. Vi vil ha en forutsigbar utfasing av oljeindustrien over 20 år, og flytte investeringene og virkemidlene fra oljeindustrien over til nytt grønt næringsliv. Vi kutter oljepengebruken med 16 mrd. kr i vårt budsjettforslag, og har i tråd med Thøgersenutvalgets rapport lagt fram forslag i Stortinget om en ny, grønnere handlingsregel som begrenser oljepengebruken. Det vil styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv.

I stedet for økt lønn og materielt forbruk, vil De Grønne ta mer av produktivitetsveksten ut i form av mer fritid. Beregninger fra SSB viser at det fullt mulig å gradvis redusere arbeidstiden samtidig som vi opprettholder velferdsstaten, forutsatt at veksten i det private forbruket “bare” dobler seg og ikke tredobles innen 2060.

For De Grønne er dette et verdivalg. Vi ønsker oss ikke et samfunn der vi må jobbe mer for at staten skal organisere en stadig større del av livene våre. Vi mener at nordmenn har et ansvar for at vårt materielle forbruk er i tråd med hva jorden kan tåle, i tråd med det konservative forvalterprinsippet.

Økt forbruk er en altfor snever definisjon på velferd i vår tid. Å satse videre på olje- og gassnæringen er å som å gamble alt på en hest, med oddsene mot seg. For å unngå farlige klimaendringer som vil ødelegge velferden til alle mennesker på jorda, og for å ha skatteinntekter til å finansiere den skoler, sjukehus og eldreomsorg på lang sikt, haster det å komme i gang skiftet fra fossilt til fornybart næringsliv. Når de store pengene og virkemidlene flyttes fra oljeindustrien til grønne næringer, er vi overbevist om at vi vil se en kreativitet og entusiasme for endring i næringslivet som vi knapt før har opplevd. Også her på Sunnmøre.

EVA-BRITT LANGVA

3.-kandidat De Grønne i Ålesund

PER HJALMAR SVAE

siviløkonom og sentralstyremedlem De Grønne