Det gror godt i Tingvoll

Det gror i Tingvoll

Tingvollgjengen hadde programmøte denne uka. Mange viktige saker ble diskutert, blant annet hvordan man skal bevare og bruke matjorda, styrke økokommunen, legge bedre til rette for klimasmart samferdsel og praktiske grep for å øke livskvaliteten.

Fra venstre: Marianne Nystad, Kirsti Holm, Irja Frydenlund, Paolo Manfredi, Grete Lene Serikstad, Geir Gaarder, Knut Edvard Viken, Liv Solemdal, Anne de Boer.

Her er hele lista:
1. Knut Edvard Viken
2. Irja Frydenlund
3. Liv Solemdal
4. Guro Amundsen
5. Øyvind Strømsvåg
6. Anne de Boer
7. Paolo Manfredi
8. Kirsti Holm
9. Bente Sørvik
10. Grete Lene Serikstad
11. Ingvar Kvande
12. Hilde Falch-Krokå
13. Benjamin Bro-Jørgensen
14. Marianne Nystad
15. Geir Gaarder

Det gror godt i Tingvoll!