BRUTTO NASJONALLYKKE

Av John John Bruseth, leder og førstekandidat i MDG Møre og Romsdal

John John Bruseth

BNL

Miljøpartiet De Grønne går inn for at vi skal begynne å måle BNL (Brutto NasjonalLykke) på lik linje med BNP (Brutto NasjonalProdukt). Allerede på 70-tallet innførte de dette i Bhutan, nå ønsker vi at Norge skal komme etter, og sette en standard for dette.

På tross av at vi stadig får flere og flere ting, viser målinger at vi slettes ikke blir lykkeligere. Istedet for å ha 2 mobiltelefoner, og jobbe mer for å få det – ønsker vi at folk skal kunne ha færre ting, jobbe mindre, og heller få en time eller to ekstra med barna sine. En majoritet av folket vil si at det siste er viktigst – men samfunnsutviklingen legger opp til det motsatte.

Finansdepartementets perspektivmelding sier noe om samfunnsutviklingen fram mot 2050, og de går for økt forbruk og vekst isteden for livskvalitet. Miljøpartiet De Grønne ønsker å snu denne utviklingen, og legger dette inn som en viktig del av valgkampen.

Happiness

Mange internasjonale forskningsinstitusjoner gjennomfører studier av «Happiness» i ulike land. Norge skorer ofte godt på disse. Om Happiness bør oversettes til lykke, trivsel eller livskvalitet kan diskuteres.

MDG i Møre og Romsdal vil gjerne ha forskning på dette i fylket vårt, og fag innen kommunal planlegging bør vektlegge trivsel og livskvalitet som mål fremfor økonomisk vekst og arbeidsplasser. Ser vi snart et «lykkefag» på Høgskulen i Volda?

KRF og MDG vil om kort tid komme med et felles forslag om Brutto NasjonalLykke på Stortinget.

John John Bruseth
leder og førstekandidat i MDG Møre og Romsdal