Hvem skal lede MDG fra 2018?

Fotocredit: Hvem skal lede De Grønne inn i fremtiden?

Valgkomiteen (avbildet over) er i gang med det omfattende arbeidet med å finne kandidater til våre sentrale organer. Anne Katrine Jensen fra MDG M&R er med i komiteen. Det er et enormt puslespill som skal legges som innebærer å finne de dyktigste kandidatene, samtidig som vi skal ta hensyn til hva organisasjonen som helhet trenger i den neste perioden.

2. november 2017

Vervene valgkomiteen skal innstille på i 2018 er:

  • Talspersoner (kvinnelig og mannlig)
  • Sentralstyre
  • Internasjonal kontakt + vara
  • Internasjonalt utvalg
  • Grønt Kvinnenettverk
  • Kontrollkomité


Valgkomiteen ønsker innspill fra alle medlemmer! Hvem mener du egner seg best til å ta på seg slike roller? Forslag med begrunnelse sendes fortrinnsvis ved å benytte dette forslagsskjemaet.

Vi tar gjerne imot innspill på hvilke ferdigheter, erfaringer og egenskaper som bør tillegges størst vekt ved valg av våre sentrale tillitsvalgte.

Det endelige valget for de ulike vervene gjøres på Landsmøtet i mai 2018. Før den tid kan du, ditt lokallag eller sideorganisasjoner (Grønn Ungdom, Grønt Kvinnenettverk og Grønne studenter) påvirke innstillingen.

Valgkomiteen skal presentere for organisasjonen en liste over innspilte kandidater som ønsker å være med i den videre prosessen 15.januar 2018.

Valgkomiteen ønsker omfattende og direkte dialog med hele partiet som del av vårt arbeid. Ta gjerne kontakt hvis ditt fylkeslag ønsker besøk fra en av oss på et møte. Vi oppfordrer også alle medlemmene til å ytre seg fritt, saklig og konstruktivt i de diskusjoner om verv og kandidater som kommer til å oppstå. Sist men ikke minst; har du kunnskap eller synspunkter du mener er viktig for de forestående valgene så nøl ikke med å ta kontakt med oss på valg@mdg.no. Du kan lese mer om hvem vi er her.