Årsmøte Ålesund MDG

årsmøte 2015MDG Ålesund har hatt nytt årsmøte.

Vi er i dag 29 medlemmer og vokser stadig. Flere nysgjerrige ikke- medlemmer var også med på møtet, og vurderer innmelding.

Vi hadde mange gode diskusjoner og fikk gode innspill fra blant annet Grønn ungdom.
Vi fikk også valgt et nytt styre som skal lede lokalpartiet i valgåret.

Nytt styre er:
Leder: Knut Ivar Bjørlykhaug
Nestleder og kasserer: Jarle Hauge Steffenssen
Styremedlem: Jannicke T. Johnson
Styremedlem: John John Bruseth
Varastyremedlem: Eleonore Vår Sønderland (leder Grønn Ungdom M&R.)
Varastyremedlem: Arve Festø
Det siste halve året har aktiviteten i lokallaget tatt seg kraftig opp. Vi har vært synlig i media og startet en mobilisering fram mot valget september 2015. Vi er snart ferdig med et godt program for Ålesund kommune, og listekandidater til lokalvalget.  Det er en god optimisme i lokallaget, og vi tror på økt oppslutning og to plasser i bystyret etter valget.

Jarle Hauge Steffenssen, nestleder Ålesund MDG