Våre kandidater

Her er MDG Møre og Romsdal sine kandidater til stortingsvalget 2017.

9 Eli Vullum Kvande

9. kandidat, MDG Møre og Romsdal, Lærer

5 Vanja Knudtsen

5. kandidat, stortingslista MDG Møre og Romsdal.

6 Matilde Vadseth Furholm

6. kandidat, stortingslista MDG Møre og Romsdal., student og deltidsarbeidar ved Ålesundsregionens Interkommunale Miljøstasjon

7 Bente Iversen Foseide

7. kandidat, stortingslista MDG Møre og Romsdal., programrådgjevar i Flyktningtenesten

11 Oddbjørg Langset

11. kandidat MDG Møre og Romsdal, pensjonert lærer

3 Asle André Orseth

3. kandidat MDG Møre og Romsdal, Innkjøpssjef

10 Øyvind Festø

10. kandidat MDG Møre og Romsdal, Lærar

12 Grete Lene Serikstad

12. kandidat Grete Lene Serikstad, Forsker, grete.lene.serikstad@norsok.no, 404 80 273

8 Lars Christian Bjørnå

8. kandidat. Lars Christian Bjørnå, Kristiansund, Vekter, aandahl94@gmail.com, 936 92 563

4 Ragnhild Godal Tunheim

4. kandidat på stortingslista til MDG Møre og Romsdal, Rådgiver, næring og kultur i Halsa kommune., ragnhild.tunheim@gmail.com, 91 80 64 46

3 Carl Johansen

3. kandidat på stortingslista, MDG Møre og Romsdal, Forfatter, tekstoman@gmail.com, 957 25 414

6. Stein Brubæk

6. kandidat, stortingslista MDG Møre og Romsdal., Bonde, naturforvalter og matproduksent., stein359@gmail.com

1 Lage Nøst

1. kandidat MDG Møre og Romsdal, Student og musiker, lagenost@gmail.com, 95 10 84 80

2 May Britt Haukås

2. kandidat MDG Møre og Romsdal, Dagleg leiar i Sunnmøre friluftsråd, m-briha@online.no, 70 13 06 60