1 Lage Nøst

1. kandidat MDG Møre og Romsdal, Student og musiker

Født 30.07.1991. Fra Molde.

Lage vokste opp i Molde, og er sønn av en barnehagelærer og en kunstner. I 2008 flyttet han til Stavanger med familien, og her studerte han både jazzgitar og sosiologi. Nå bor han i Groruddalen i Oslo, og studerer filosofi.

Lage var nasjonal talsperson for Grønn Ungdom fra 2014 til 2016. Han er opptatt av at Norge skal bli et land som ikke er avhengig av olje, og at vi skal omstille oss og bli en grønn spydspiss i verden.

Han brenner for naturvern, grønn næringsutvikling, bærekraftig ressursbruk og rettferdig fordeling. Smartere teknologi og systemendringer som gjør det lettere å ta miljøvennlige valg kan forvandle Norge til et samfunn i økologisk balanse, med frisk luft, bedre helse, trygge byer og bygder, med økt livskvalitet som resultat.

 

Møre og Romsdal og Norge skal ikke stå igjen på perrongen når framtidstoget går! Politikere må slutte å stirre seg blinde på olje og gass, og se alle mulighetene naturen – og særlig havet – byr på, enten det er i biobaserte næringer og matproduksjon, innen maritim miljøteknologi eller bærekraftig mineralutvinning. 

Men for å kunne høste av naturen, må vi passe på naturen! Vi kan ikke fylle den med plast, søppel og gift. Vi må anerkjenne at den har egenverdi, og at mennesker er avhengige av fungerende økosystemer for å kunne opprettholde en sunn økonomi og trygge samfunn.

Videopresentasjon

Noen nyhetssaker fra Lage:

Ti grønne tjenester for livet i havet.

Listhaug burde stemme på De Grønne.

Hvorfor vil Telenor ha meg til å kjøpe ny mobil årlig, når den jeg har fungerer helt fint?

Epost: lagenost@gmail.com

Tlf: 95 10 84 80

- Møre og Romsdal og Norge skal ikke stå igjen på perrongen når framtidstoget går.

Lages tre viktigste saker

  • – Grønt næringsliv
  • – Naturvern
  • – Livskvalitet