3 Asle André Orseth

3. kandidat MDG Møre og Romsdal, Innkjøpssjef

Asle André Orseth (f. 1987) var med å stifte Nordmøre MDG i 2014, og er for tiden gruppeleder for MDG Kristiansund sin tomannsgruppe i Bystyret. I tillegg er han leder for hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester.

Asle er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Trondheim og University of Auckland i New Zealand. Han arbeider for tiden som innkjøpssjef i Kristiansund kommune.

Fra hans ståsted som innbygger i «oljebyen» Kristiansund er han særlig opptatt av at Norge må ta kraftigere grep for å etablere et mer mangfoldig næringsliv. Han mener norsk og internasjonal politikk er for opptatt av kortsiktig profitt. For å sikre varig velferd og livskvalitet for alle er det avgjørende at vi tar steget ut av oljealderen og over til en fornybar fremtid. Å fokusere på livskvalitet fremfor økonomisk vekst bør være alle politikeres viktigste oppgave. Å komme oss vekk fra bruk-og-kast samfunnet ville vært positivt for vår mentale helse, men ikke minst for jordas bæreevne.

Asles hjertesaker:
  • Vi må utvikle et samfunn der økt livskvalitet, og ikke produksjonseffektivitet, er målet på fremgang.
  • Myndighetene må være pådrivere i å skape et grønt næringsliv basert på lokale ressurser. Det offentlige kan bruke innkjøpsmakten sin til å stille større krav til markedet om mer miljøvennlige varer, tjenester og produksjonsmetoder.
  • Vi må bygge lokalsamfunn der det er mer attraktivt å bruke sykkelen eller beina fremfor bilen. Dette er bra for både miljøet, trivselen og folkehelsa.

Epost: a.a.orseth@gmail.com

Tlf 977 78 096

Asles viktigste tema:

  • Livskvalitet framfor produktivitetseffektivitet
  • Grønt næringsliv basert på lokale ressurser
  • Bygge lokalsamfunn for sykkel

- For å sikre varig velferd og livskvalitet for alle er det avgjørende at vi tar steget ut av oljealderen og over til en fornybar fremtid.