6. Stein Brubæk

6. kandidat, stortingslista MDG Møre og Romsdal., Bonde, naturforvalter og matproduksent.

Stein er født i 1954. Han driver Brubekken Gårdsmeieri i Angvika i Gjemnes kommune. Høsten 2016 fikk Stein Møre og Romsdal sin kulturlandskapspris for driften på  småbruket med 8 kyr og 30 geiter, gamle raser, utmarksbeite og seterdrift. Stein har også fått 2 sølv og 1 bronsemedalje i NM for gardsost. Stein har global kunnskap og lang internasjonal erfaring som leder i internasjonalt utvalg i Bonde- og Småbrukarlaget.

Jeg har utdanning og arbeidserfaring fra kommunal sektor før jeg ble bonde.Jeg engasjerer meg i politikken fordi jeg er opptatt av at vi skal ta vare på kloden vår i evighetsperspektiv.

Vi må lære oss og se sammenhenger i det vi gjør i hverdagen vår og klodens utfordringer.

Skape en mer rettferdig verden, hvor alle skal ha rett til et verdig liv, nok mat og drikke og trygghet i hverdagen.

Vi må ta produksjonen av sunn mat på alvor, bærekraft og internasjonal solidariet.

Vi må se vår påvirkning av verdens store utfordringer som krig, klima, sult, fattigdom og migrasjon.

Steins tre viktigste saker

  • Levende lokalsamfunn
  • Bærekraft
  • Global forståelse

- Vi må lære oss og se sammenhenger i det vi gjør i hverdagen vår og klodens utfordringer.