4 Ragnhild Godal Tunheim

4. kandidat på stortingslista til MDG Møre og Romsdal, Rådgiver, næring og kultur i Halsa kommune.

Ragnhild er født i 1968 og flyttet til Halsa i 1994, der hun på fritida driver med økologisk saueproduksjon.

Ragnhild ønsker å bidra til bærekraftig matproduksjon og livsstil. Hun har allsidig kompetanse med erfaring fra ledelse, både i yrkes- og frivillighetssammenheng; bl a. prosjektleder, konsulent og webredaktør i Surnadal Utvikling AS. Studert bl. a. ved BI, følger nå masterprogram (MAINN) ved Høgskolen i Lillehammer.

Opptatt av helse i et helhetlig bærekraftig perspektiv. Spesiell interesse for bygdeutvikling og skaperkraft.

Ragnhilds viktigste saker

  • Bygdeutvikling
  • Helse i et helhetlig bærekraftig perspektiv